Vzniká další ŽIVÁ školka

Zdroj: Shutterstock

PLZEŇ – Další možnost, kam s dětmi předškolního věku, budou mít nyní rodiče z centrálního plzeňského obvodu. Přímo v oblíbeném sportovně relaxačním areálu Škodaland totiž vzniká ŽIVÁ školka. Provoz zahájí už v září letošního roku. Třetí městský obvod vyjednal, že v ŽIVÉ školce budou mít přednost děti, které v obvodě žijí.

Spolek ŽIVO, který za zřízením předškolního zařízení u borské přehrady stojí, slibuje láskyplné prostředí s domácí atmosférou plnou pohody a důvěry, kam se budou rády vracet. „Náš spolek provozuje již pět dětských skupin v Plzni, můžeme tak nabídnout spoustu zkušeností i kladných referencí,“ říká zakladatelka spolku Olga Mourková

Dětská skupina zajišťuje systematickou předškolní výchovu dětí a je registrovaná v rejstříku MPSV. Zároveň splňuje všechny zákonné parametry včetně těch hygienických. „Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. Dětem poskytujeme co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby se rozvíjely po stránce fyzické i duševní,“ doplňuje zakladatelka. Ve vzdělávacím programu dává ŽIVÁ školka dětem dostatek času na volnou hru, která v nich probouzí touhu po poznání světa. Ale zároveň tak, aby to pro ně bylo smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života. Pobyt venku a budování pouta s přírodou zde považují za důležitý prvek ve výchově.

Spolek zároveň rekonstruuje i prostor ve Škodalandu, kde bude platit třetímu městskému obvodu nájemné. Dětská skupina zde nabídne místo celkem pro čtyřiadvacet dětí.