Strážníci diskutovali s protidrogovým koordinátorem

PLZEŇ – Ve středu se zástupci Městské policie Plzeň zúčastnili prezentace výstupů „Analýzy situace v oblasti závislostního chování na návykových látkách a hazardním hraní“, kterou nechalo zpracovat město Plzeň prostřednictvím magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Zpracovatelem analýzy je tým MAKAI atelier.

Pozvání na akci přijali také zástupci Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí včetně národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila, se kterým měli příslušníci městské policie Plzeň možnost se osobně setkat a krátce pohovořit.

Tato odborná událost poskytla nejen městským policistům hlubší vhled do této náročné a aktuální problematiky, která zasahuje do životů mnoha občanů. Účastníci získali nové perspektivy a informace, které jim umožní lépe identifikovat a řešit případy související s tímto typem chování.