Konec předjíždění kamionů? Od listopadu bude na D1 jeden velký a rozsáhlý zákaz

Zdroj: Pexels/David Brown

ČESKO – Bezohledné předjíždění kamionů je problémem, s nímž se jistě na českých dálnicích setkal prakticky každý řidič. Tato praxe je přitom častou příčinou dopravních komplikací i nehod, včetně těch hromadných. I proto se rozpoutala diskuse o tom, že by předjíždění kamionů mělo být v určitých úsecích jednoduše zakázáno. Konkrétně na páteřní dálnici D1 v oblasti Vysočiny měly být zákazové značky umístěny již do konce prázdnin. Nakonec bude ale záměr zpožděn. Odkdy a kde by tedy kamiony již nesměly předjíždět a narušovat tak plynulý provoz?

Bezbřehé nebezpečné předjíždění

Že je předjíždění kamionů, které často v dlouhých úsecích jedou vedle sebe a přispívají tak ke vzniku nebezpečných kolon, problém, asi nikoho nepřekvapí. Sami řidiči kamionů sice argumentují tím, že se snaží plnit své pracovní povinnosti a usilují o to, aby včas dojeli do cíle, faktem však je, že v mnoha místech dokonce i porušují platné dopravní předpisy. Zákaz předjíždění kamionů na českých silnicích totiž již existuje, ale zatím jen ve 22 dálničních úsecích. V součtu se jedná o cca 145 km dálniční sítě zejména v oblastech okolo Prahy, Brna a Ostravy. Dva zákazové úseky jsou pak také na dálnici D11, přičemž ve většině případů je zákaz platný jen přes den.

České prodlevy

Nyní by se ale měly úseky, kde kamiony budou mít předjíždění zakázáno, rozšířit. „Na začátku léta jsme navrhli ministerstvu dopravy osadit třicet tři úseků českých dálnic dopravní značkou zákazu předjíždění nákladních vozidel,“ uvedl přímo policejní prezident Martin Vondrášek. Tyto značky měly být mj. umístěny také na řadě míst dálnice D1, a to do konce prázdnin. Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic pro Českou televizi však osazení těmito značkami rozhodně nebude tak rychlé, jak se čekalo. To nakonec potvrdilo i ministerstvo dopravy. Termín je tedy odsunut do začátku zimní sezony, která se pojí s datem 1. listopadu.

Největší problémy obecně policie zaznamenává právě v oblasti dálnice D1, i proto právě zde bude nové omezení, resp. zákaz, poměrně masivní. Konkrétně na Vysočině, kde je nebezpečné předjíždění kamionů zcela běžné, přitom v úseku 100 kilometrů není jediná předjíždění omezující značka. „Vytipovali jsme úseky na dálnici D1 na Vysočině, máme jich asi 13. Přivítali bychom, aby byly zákazovou značkou osazeny,“ uvedl tak Miloš Trojánek z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl pak potvrdil, že je v plánu navrhnout zde téměř souvislý zákaz předjíždění kamionů mezi 21. a 180. kilometrem. Výjimku mají tvořit stoupací pruhy, kde však kamiony budou moci předjíždět jen v pruhu středovém.

Porušení se trestá

Celkem má být od letošního podzimu zákaz předjíždění kamionů rozšířen na 420 kilometrů českých dálnic, kromě již zmiňované D1 by se nové značky měly objevit např. u dálnic u Olomouce, Pardubic či Zlína. Za porušení zákazu budou moci řidiči přijít až o 7 bodů a bude jim moci být udělena pokuta až do výše 10 tis. korun. Kromě toho může zákaz porušující řidiče jejich chování stát i řidičský průkaz. V případě řidičů ze zahraničí pak policie bude vybírat kauce.