Zřícenina hradu Himlštejn: Odvážnému rytíři se podařilo zahnat čerty, kteří tu odedávna řádili

Himlštejn - zřícenina hradu. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Vystoupat ke zřícenině hradu Himlštejn není žádná legrace – strmou pěšinou zdoláte více než 300 výškových metrů. Stavebníci si záměrně vybrali extrémní kopec, na který by nedostřelila nějaká těžká palná zbraň, rezidenční funkce hradu tak byla zcela potlačena, upřednostněna byla bezpečnost.

Historie

Hrad byl vystaven na výrazném vrcholu Nebesa asi jeden kilometr od obce Stráž nad Ohří v Doupovských horách. Nejspíše Vilém z Illburka nechal hrad postavit, jako jeho majitel se poprvé připomíná roku 1434. Nazval jej Himmlestein (Nebeská skála) jako protiklad k sousední osadě Peklo. Vilém ovšem poté přesídlil na hrad Hauenštejn a na Himlštejně sídlil jen purkrabí. Zřejmě v letech 1448 – 1449 prodal hrad rytíři Jindřichu z Weidenu, ale už v roce 1470 se uvádí jako jeho majitel Hylprant Satanéř z Drahovic. Jeho syn Oldřich nechal hrad goticky přestavět v 90. letech 15. století. Na počátku 16. století zemřel a zanechal po sobě sedm synů, kteří hrad roku 1528 prodali Jindřichu Šlikovi. Po něm získal hrad jeho syn Kašpar, ovšem nebydlel zde, ani hrad neudržoval a navíc za účast v odboji českých stavů proti Ferdinandovi I. musel panství převést v manství a pod léno králi. Král Maxmilián na žádost Kašparova syna Bedřicha hrad z manství roku 1574 propustil a ten byl opraven. Již roku 1592 měl ale hrad v držení Kryštof z Fictumu a na Klášterci. Hrad přestal být definitivně obýván a roku 1653 je již zmiňován jako pustý.

Pověsti

Údolí a vsi pod hradem se prý odedávna říkalo Peklo. Z hluboké díry tu vylézali čerti, valil se tu dým a krajinou se nesl pekelný smích. Někdy i šlehaly plameny, to když zuřil jejich temný vládce.

Jednou do těchto míst zavítal neznámý rytíř. Místní krajina se mu zalíbila a místní lidé jej přijali vlídně, ostatně – co kdyby jim mohl nějak pomoci od běsnění čertů? Rytíř se dlouho nerozpakoval a vyjel strmou pěšinou na vrchol zalesněného kopce. Bylo to tam stísněné, ale z vrchu se dala dobře kontrolovat jediná přístupová stezka. Ideální místo pro hrad, a tak ho rytíř nechal vystavět. Jméno mu vybral příhodně, zdálo se mu, že název Nebeský kámen pomůže hrad uchránit před temnými silami.

A skutečně. Čerty nové sídlo vystrašilo, tak údajně zalezli a už se nikdy neobjevili.

Přece však tu můžeme natrefit na přízrak. Bloudí tu v bílých svatebních šatech, a je to duch mladé manželky hradního pána, kterou zabila zlá čarodějka. Kdysi se tuto čarodějnici pokusil zažehnat poustevník, ale proměnil se v kámen a poblíž hradu dodnes nalezneme skálu, které se říká Mnich.