Poplatky za TV a rozhlas mají vzrůst. A nově zaplatí i ti, kteří doma televizi ani rádio nemají

Zdroj: Pexels/JESHOOTS.com

ČESKO – Diskuse ohledně plateb tzv. koncesionářských poplatků, tedy plateb za vysílání České televize a Českého rozhlasu, se v Česku vede již dlouho. Zmiňovaná média, která plní zákonem definovanou „veřejnou službu“, jsou mnohými kritizována – a tak se ozývaly v minulosti také hlasy, že by koncesionářské poplatky měly být zrušeny úplně a ČT a ČRo by měly být financovány státem. Pro zachování objektivity a nezávislosti by však tento model nebyl udržitelný. Aby bylo možné obě zmiňované instituce finančně stabilizovat, přišel nyní ministr kultury Martin Baxa (ODS) s plánem na navýšení jednotlivých poplatků. A také s rozšířením plateb na nové poplatníky.

Mediální novela na stole

Navyšování poplatků za příjem vysílání ČT a ČRo by mělo být obsaženo v tzv. velké mediální novele, která nyní míří do připomínkového řízení. V platnost by měla vstoupit pravděpodobně na počátku roku 2025 a Baxa s celou pracovní skupinou a také zástupci veřejnoprávních médií se její podobě věnoval celý poslední rok. Výsledkem je tedy trojice klíčových změn: navýšení poplatku za televizi, rozhlas a také rozšíření plátců.

Zástupci vládní koalice konkrétně navrhují zvýšení poplatků za příjem vysílání ČT o 25 Kč, tedy ze 135 Kč na 160 Kč, a za příjem vysílání ČRo o 10 Kč, a to ze 45 Kč na 55 Kč. „Naposledy se koncesionářské poplatky zvyšovaly před 15 lety u České televize a před 18 lety u Českého rozhlasu, mezitím jejich hodnota reálně významně poklesla. Přitom na druhou stranu dlouhodobě a kontinuálně rostly služby, které veřejnoprávní média poskytují,“ vysvětlil tak Baxa. A faktem je, že experti odhadují, že reálná cena 135korunového poplatku je 72 Kč a hodnota rozhlasového poplatku je přibližně poloviční.

Rozšířit by se měl i okruh plátců. Nově by tak měly platit i takové domácnosti, které sice nemají televizi či rádio, ale mohou vysílání zmiňovaných médií sledovat na chytrém mobilním telefonu nebo počítači. Poplatky by tedy měla platit i skupina lidí, která doposud poplatky vázané jen na televizní a rozhlasový přijímač nehradila. „Uskuteční se to tak, že změníme definici zařízení, ze kterého je poplatek odváděn. Nově to bude jakékoliv zařízení, které může přijímat a reprodukovat televizní či rozhlasové vysílání. Zdůrazňujeme ale, že pokud takových zařízení bude v domácnosti více, poplatek se bude odvádět jen za jedno toto zařízení. Zůstává tedy zachován princip domácnosti jako celku,“ vysvětlil Baxa.

Zajištění stability

Cílem plánovaného navýšení poplatků je pak dle slov Baxy zajistit ekonomickou stabilitu i nezávislost veřejnoprávních médií. Kromě toho, jak uvedl, mají diváci zájem o nové pořady a vlastní produkci, tedy o to, aby stávající kvalita byla nejen zachována, ale i rozšířena. Proto není možné vyhnout se zvýšení příjmů veřejnoprávních médií.

Podle stávajícího generálního ředitele ČT Petra Dvořáka se podařilo dojednat kompromisní dohodu, která finančně zajistí stabilizaci České televize alespoň v následujících třech až čtyřech letech. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral pak uvedl, že „navýšení se nyní jeví dostatečné, ale nikdo neví, co následující roky přinesou.“