Byla otevřena imunologicko-alergologická ambulance

Ondřej Koníček, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

KLATOVY – Čekací doby u alergologů se v celém kraji pohybují v řádech měsíců. Pacienti na první vyšetření u specialisty čekají nezřídka i půl roku a dojíždějí za péčí až desítky kilometrů. Pro pacienty z Klatovska či Domažlika bude nyní tato péče dostupnější.

Během letních prázdnin totiž Klatovská nemocnice zprovoznila imunologicko-alergologickou ambulanci. Lékařky Jana Hanzlíková a Karolína Koželuhová v ní budou ošetřovat pacienty od deseti let věku. Ve spolupráci s nemocničními laboratořemi nabídnou pacientům komplexní alergologickou diagnostiku i terapie či poradenství. Kromě alergologické problematiky se budou lékařky věnovat také pacientům s poruchami imunity, kterým provedou imunologické vyšetření a na základě výsledků poskytnou léčbu na podporu imunity nebo doporučí pacienta do specializované péče.

Výskyt alergologických potíží v poslední době stoupá. Pacienty různých věkových skupin trápí obtíže různého charakteru od dráždění očí, senné rýmy, sezonních dýchacích obtíží, chronické rýmy nebo kašle, podráždění kůže a jiných příznaků až po záchvaty alergického astmatu a velice nebezpečné anafylaktické reakce po bodnutí blanokřídlého hmyzu nebo po konzumaci určité potraviny či léku. Ambulance se nachází v budově č. 3. respektive budově C polikliniky před  areálem nemocnice v ulici Pod Nemocnicí v prvním patře. „Pomocí několika druhů testů je možné tuto přecitlivělost ověřit a doporučit několik variant terapie. Alergologický screening zahrnuje vyšetření pomocí kožních prick testů, krevní alergologické testy a testy na vyloučení některých autoimunitních onemocnění,“ popisuje vedoucí lékařka Pracoviště klinické imunologie a alergologie Jana Hanzlíková.

U pacientů s podezřením na alergologické astma se navíc provádí spirometrické vyšetření. Na základě výsledků komplexního vyšetření je pacientům doporučena terapie na zmírnění alergické reakce. „Pacienti trpící anafylaktickými reakcemi jsou poučeni a vybaveni pohotovostním balíčkem, který může obsahovat pohotovostní léky i adrenalinový autoinjektor. U některých alergiků může být doporučena imunoterapeutická kúra, při které dochází k desenzibilizaci podáváním malých dávek alergenu a navození imunotolerance vůči určitému alergenu. Dochází tak k oslabení až vymizení pacientových obtíží nebo život ohrožující anafylaktické reakce,“ doplňuje lékařka.

„Druhou skupinou pacientů, o které se v ambulanci budeme starat, jsou pacienti s různými typy imunodeficience. Tito pacienti mohou trpět širokou škálou různorodých obtíží, jako je častá nemocnost, únava, opakované virové, zejména herpetické infekce a infekce dýchacích cest, časté bakteriální a kvasinkové infekce a jiné projevy,“ zmiňuje další z lékařek ambulance Karolína Koželuhová s tím, že imunologické vyšetření poskytne údaje o stavu buněčné imunity, základních parametrech protilátkové imunity a vyšetření některých autoimunitních onemocnění a dodává: „Při zhodnocení vyšetření se musí pátrat nejen po typu poruchy imunity, ale musí se určit také její příčina. Ve většině případů se jedná o získaný deficit imunity, například při vyčerpání imunitních mechanismů vlivem opakovaných infekcí, při jiném závažnějším onemocnění nebo po prodělání onkologické terapie. V některých případech je příčina imunodeficitu vrozená a tito pacienti vyžadují doživotní specializovanou péči.“ Dle výsledků je pacientovi doporučena léčba a režimová opatření na podporu imunity, nebo je doporučen na specializované centralizované pracoviště, například k substituční nebo biologické terapii.