Senior akademie byla zahájena

Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

PLZEŇ – Další ročník Plzeňské senior akademie byl 12. září zahájen v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 4. Přihlásilo se celkem čtyřicet pět seniorů. Vzdělávací projekt je zaměřen především na bezpečnost a má za cíl pomoci v prevenci před nejrůznějšími trendy a triky v oblasti kriminality. Současně se tady bude hovořit i o zvládání mimořádných událostí.

Senioři se dozví spoustu zajímavých informací, a to prostřednictvím deseti přednášek a několika exkurzí do míst, kam se lidé běžně nedostanou. Plzeňská senior akademie je organizována ve všech čtyřech velkých obvodech. Úvodní přednáška informovala o Městské policii Plzeň. Lidé se zde dozvěděli o historii této organizace, o činnosti strážníků a nechyběly ani příběhy z praxe. „Tento projekt má za úkol hlavně upozornit na zásady bezpečnosti chování ve vztahu k aktuálním trendům v oblasti kriminality na území města Plzně a k mimořádným událostem,“ vysvětluje metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň Karel Zahut.

Další přednášky budou například zaměřeny na bezpečné surfování po internetu nebo na bezpečnost v silničním provozu. Nebudou chybět ani informace o tom, jak se vyhnout napadení nebo jak poskytnout první pomoc. Kromě přednášek, které budou probíhat až do 12. prosince, se senioři mohou těšit na návštěvu operačního střediska plzeňské městské policie nebo operačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Na projektu spolupracují kromě členů HZS také zástupci České obchodní inspekce, BESIPu, Policie ČR a Čisté Plzně.