Cyklisté se mohou problematickému místu vyhnout

Cyklistický závod
Foto Cyklistika Střeň

PLZEŇ – Cyklistům a pěším začala sloužit nová část rekreačně sportovní trasy greenway Mže mezi ulicemi Pod Vinicemi a Radčická, která se dále napojuje na stezku vedoucí k lávce přes řeku Mži. Úsek dlouhý 263 metrů usnadní cestování nejen cyklistů, ale také řidičům jedoucích od Vinic a z centra Plzně na Radčice. Stavba za téměř 4 375 000 korun včetně DPH byla zahájena v červnu letošního roku a dokončena v září. Stezka byla spolufinancována Evropskou unií.

„Stavba zahrnovala nejen realizaci stezky pro pěší a cyklisty, propustku pod stezkou v místě stávajícího příkopu a nové veřejné osvětlení, ale také koordinaci a realizaci výtlačného vodovodního řadu, který slouží k zásobování užitkové vody pro Zoologickou a botanickou zahradu. Vodovodní řad je uložen pod stezkou,“ popsal první náměstek primátora Pavel Bosák. Dodal, že cyklistů stále přibývá a město se proto snaží na situaci pružně reagovat. „Stěžejní pro nás je budovat cyklistickou infrastrukturu hlavně kolem frekventovaných komunikací, kterou Radčická ulice bezpochyby je.“

Nová část stezky má řešit letitý problém s průjezdem cyklistů nebezpečně úzkým úsekem a křižovatkou ulic Radčická a Pod Vinicemi u plzeňské zoo. V místě jezdí řidiči dost rychle a kvůli sklonu vozovky zde nejsou dostatečné rozhledové podmínky pro bezpečné vjíždění do křižovatky. Díky novému úseku se tak cyklisté mohou problematickému místu zcela vyhnout. Ulehčí se tak nejen jim, ale také řidičům.