Co je dobré vědět o transplantaci orgánu. Delší život po transplantaci ledviny

Zdroj: https://www.pexels.com

V České republice žije 11 200 lidí, kteří jsou v důsledku vážného onemocnění životně závislí na náhradě funkce ledvin. U 55 % z nich nahrazuje funkci tohoto párového orgánu hemodialýza – mimotělní přístrojové očišťování krve od zplodin metabolismu. U mnoha těchto osob je však lepším řešením transplantace ledviny. Transplantace vždy vyvolává obavy, protože se jedná o závažný zásah do lidského organismu. Nicméně mnoho obav, jak u potenciálních dárců, tak i pacientů, vzniká díky nedostatku kvalitních informací.

Kvalitní informace jsou základ

Zprostředkovat veřejnosti lepší informovanost je právě cílem nového projektu Transplantace není tabu. Jeho webové stránky poskytují nejen ucelené informace od medicínských expertů, ale také autentické příběhy příjemců a dárců ledviny. Projekt má pomoci lidem zvažujícím dárcovství či přijetí ledviny, aby mohli učinit informované rozhodnutí. Darovat ledvinu totiž znamená darovat šanci na delší a kvalitní život. Přijmout ledvinu znamená nejen pomoci sobě, ale také umožnit svým nejbližším co nejvíce společných chvil. Díky poznatkům moderní medicíny a pečlivosti všech pracovníků transplantačních center je navíc zajištěna maximální bezpečnost pro příjemce i dárce orgánu,“ vysvětluje na úvod MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM, která je odborným garantem projektu.

Ledvina od žijícího dárce je kvalitnější

V celkovém počtu transplantací ledvin patří ČR mezi evropské i světové lídry. V roce 2022 bylo transplantováno 480 ledvin od zemřelých a 40 od žijících dárců. Pokud pacient obdrží ledvinu od žijícího dárce, získává tím také mnohem lepší vyhlídky na délku i kvalitu života. Takováto ledvina totiž může fungovat i dalších 25 let, jestliže ji organismus pacienta přijme a pacient ji následně nezničí svým nezodpovědným chováním. Střední doba funkce transplantované ledviny od zemřelého dárce je 12 let.

Kdo může darovat

Žijícím dárcem ledviny se může stát kdokoliv, kdo je ochoten takto pomoci bližnímu a vyšetření u něj prokáže minimální rizika a kompatibilitu orgánu s tělem příjemce. Dárcem může být nejen přímý příbuzný, ale i jiný člen rodiny nebo kamarád

Čím dříve, tím lépe

Je-li u pacienta diagnostikováno selhání ledvin vyžadující náhradu jejich funkce, je bezpodmínečně nutné zahájit dialýzu. Dále na základě podrobných vyšetření posoudí multidisciplinární tým lékařů, jestli je pacient vhodným adeptem na transplantaci. Pokud se rozhodne ji podstoupit, závisí jeho prognóza také na tom, jak dlouhý čas celkem stráví na dialýze. „V průběhu času – a na dialýze ještě rychleji, organismus stárne a mohou se objevovat zdravotní komplikace, které budoucí transplantaci ztěžují. Na ledvinu od zemřelého dárce pacienti v ČR čekají v průměru jeden až dva roky, podle jejich krevní skupiny. Pokud však existuje vhodný a ochotný žijící dárce, tato doba se může dramaticky zkrátit a často se transplantace stihne před zahájením dialyzační léčby. V ideálním případě mohou být potřebná vyšetření dárce i příjemce hotová v horizontu tří měsíců a pak je možné přistoupit k transplantaci,“ vysvětluje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Přednosta Transplantcentra a Přednosta Kliniky nefrologie IKEM a předseda České nefrologické společnosti.

Cena léčby – dialýza vs. transplantace

Zkrácení doby čekání na transplantaci však také významně snižuje náklady na léčbu. Za dialýzu zdravotní pojišťovna ročně u jednoho pacienta zaplatí zhruba 800 tisíc korun.  Oproti tomu náklady na péči o transplantovaného pacienta jsou v prvním roce asi 500 až 600 tisíc, další rok už 200 tisíc a méně. Nezanedbatelný je také environmentální přínos – velká úspora spotřebního zdravotnického materiálu a vody, které se při jednom dialyzačním zákroku spotřebuje 100 až 200 litrů.

Možnost, kterou je potřeba využít

Bariéry však mohou být také na straně příjemce, který se ostýchá své blízké požádat o darování ledviny a má pocit, že nic takového po nich nemůže chtít. Blízcí pacientů mnohdy vědí, že dotyčný se tzv. léči s ledvinami, ale vůbec netuší, jak vážná je situace. Když se dozví skutečnost, stává se, že svou ledvinu sami nabídnou.

Zdroj: Transplantace není tabu (TZ)