Proběhne taktické cvičení, jako kdyby unikl čpavek z pivovaru

Ilustrační fotografie

PLZEŇ – Jednotky požární ochrany a zaměstnanci Plzeňského Prazdroje spolu s krizovým štábem si dnešním hasičským cvičením ověří, jak postupovat při likvidaci úniku nebezpečné látky z technologie plzeňského pivovaru. V areálu Plzeňského Prazdroje budou jednotky požární ochrany nacvičovat simulaci případného nekontrolovatelného úniku čpavku a procvičovat situace – ohrožení osob, které se právě nacházejí v pivovaru a v jeho blízkém okolí.

Jak bude samotné cvičení simulováno? Dva pracovníci, kteří se snažili úniku čpavku zabránit, už upadli do bezvědomí. Nutná je evakuace zaměstnanců. Tak to je výchozí námět taktického cvičení, při němž bude ověřována spolupráce jednotek požární ochrany s obsluhou technologie chlazení v areálu Plzeňského Prazdroje. V rámci cvičení bude svolán Krizový štáb obce s rozšířenou působností s cílem procvičit součinnostní postupy.

Taktické cvičení se uskuteční dnes od 10 do 11 hodin v areálu Plzeňského Prazdroje. Zúčastní se jej jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje z Územního odboru Plzeň, konkrétně z hasičské stanice Plzeň – Košutka, Plzeň- střed a Plzeň – Slovany. Dále se zúčastní JPO Plzeňského Prazdroje, členové JSDH Litice, družstva dronů SIT Městské policie Plzeň, Policie ČR a Záchranné zdravotní služby Plzeňského kraje.

Cílem cvičení je v taktické části ověřit schopnost spolupráce jednotek požární ochrany při likvidaci úniku nebezpečné látky z technologie chlazení Plzeňského Prazdroje. Dále se ověří připravenost obsluhy chlazení a strážní služby v reakci na vzniklou situaci. Zároveň bude vyzkoušena technika, která by byla při reálném zásahu nasazena. V rámci cvičení budou také připomenuta pravidla bezpečnosti práce. Bude aktivován varovný systém a siréna v areálu pivovaru po zahájení cvičení zkušebním tónem s následnou verbální informací upozorňující na právě probíhající cvičení. V operační úrovni se ověří proces přenosu informací ohledně řešené mimořádné události pomocí koncových prvků varování a nově směřovaných SMS zpráv. Do prostoru cvičení nebude umožněn vstup pro veřejnost ani pro zástupce médií.