Školská zařízení by 27. listopadu měla zůstat zavřená. Důvodem stávky nejsou platy učitelů

ČESKO – Situace ve školství postupně graduje. Ačkoliv ministr příslušného resortu Mikuláš Bek (STAN) na jednu stranu ubezpečuje, že peněz pro školy bude dostatek, finanční škrty jsou na stranu druhou jasným faktem. Stejně jako rušení řady nepedagogických pozic a také další kroky, které v důsledku způsobí významně zhoršení celého vzdělávacího systému. Právě to je důvodem, proč se i školské odbory rozhodly připojit k rozsáhlé stávce, jež je plánována na 27. listopadu. Jaký bude její praktický dopad na výuku a školní docházku?

Úsporný balíček, který vše jen zhorší?

Konsolidace veřejných financí, již vládní koalice pomyslně zabalila do úsporného balíčku, není všeobecně nijak populárním řešením. Nyní se proti němu postavily i odbory v čele s Josefem Středulou. Ten nejenže inicioval jednání se zástupci vlády, ale již jednal i s prezidentem Petrem Pavlem – a vyzval ho, aby tato úsporná opatření nepodepisoval. „Konsolidační balíček příkře dopadne na zaměstnance a jejich rodiny, nebude to mít pozitivní efekt. Je na zvážení prezidenta, jak bude uvažovat do budoucna,“ shrnul Středula.

Jelikož ale odbory nečekají, že by vláda ze svého plánu chtěla ustoupit, v jednotlivých odvětvích se již chystají stávky. Konkrétně školské odbory tak plánují celodenní stávku na 27. listopadu. Školy by tedy v jejím průběhu měly zůstat zavřené.

Proč stávka?

Ačkoliv ve veřejném prostoru se stále argumentuje tím, že učitelé přece dostali přidáno a jejich platy vystoupají až na hladinu 130 % průměrné mzdy, o to tu vlastně vůbec nejde (nemluvě o tom, že i v tomto případě je realita trošku jiná, jelikož výpočet těchto 130 % se v roce 2024 bude odvíjet od průměrů v roce 2022, tedy reálně hodnoty 130 % učitelské platy stejně nedosáhnou). „Chceme se ozvat především za nepedagogické pracovníky. V rozpočtu nám chybí miliardy. Proto podpoříme protesty, které vyhlásila Českomoravská konfederace, jíž jsme členem,“ uvedl tak František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství.

A co je tedy hlavním problémem? Mezi řediteli škol panují oprávněné obavy, že v příštím roce nebudou mít dostatečné finanční prostředky na platy 17 tisíc nepedagogických pracovníků (jedná se nejen o asistenty pedagogů, ale také kuchařky, uklízečky, školníky ad.). Jasné stanovisko, jak toto zajistit, přitom ze strany ministerstva financí nezaznělo. Naopak ministr školství Bek vyloučil, že by byl ve školách jakkoliv ohrožen provoz kuchyní. „Toto může ministr vyloučit, až když sežene peníze. Ředitelé budou muset tyto provozní zaměstnance zaplatit buď z peněz pro učitele, nebo je nezaplatí a ti lidé začnou odcházet,“ upřesnil Dobšík. Vedle toho je ale problémem i zamýšlené snižování počtu pracovníků ve školství, slučování dělených hodin, snižování hodinových dotací odborného výcviku ad., což vše nakonec povede k významnému snížení kvality výuky.

Jak bude stávka probíhat?

Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové pak v praktické rovině bude záležet na tom, zda se do stávky zapojí celá škola, nebo jen někteří zaměstnanci. A bude na ředitelích škol, jak se jejich případný provoz rozhodnou zajistit. Seidlová také dodala, že v případě, že nebude přímo možné přerušit provoz, což se týká např. dětských domovů diagnostických ústavů apod., budou zaměstnanci těchto zařízení stávku podporovat jinou viditelnou formou.