Strážníci s úředníky navštívili bezdomovce

Ilustrační foto

PLZEŇ – Strážníky Městské policie Plzeň v obvodu Lochotín a Slovany bylo možné potkat v doprovodu sociálních pracovníků a předních zástupců příslušného městského úřadu. Společně se zastavili na několika vytipovaných místech, kde se zdržují lidé bez přístřeší a instruovali je o variantách sociální pomoci.
Osobám přespávajícím na ulici byla například nabídnuta pomoc při vyřízení osobních dokladů, seznámeni byli s podmínkami k vyřízení dávek pomoci v hmotné nouzi a těm, kteří projevili zájem, byl předán seznam ubytovacích zařízení na území Plzně. Skupina na Lochotíně s účastí třetího místostarosty městského obvodu Jiřího Rezka navštívila tři různá místa, na Slovanech to byla míst bezmála desítka.