V tunelu cvičili složky Integrovaného záchranného systému

Ilustrační foto

EJPOVICE – V Ejpovickém tunelu se uskutečnilo rozsáhlé taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Plzeňského kraje, které bylo inspirováno skutečnou nehodou vlaku v Gotthardském tunelu ve Švýcarsku, k níž došlo 10. srpna letošního roku.

Samotné cvičení bylo pro městskou policii velkým přínosem pro upevnění vzájemné spolupráce se složkami IZS a zvýšili jsme tak svou připravenost na mimořádné události. Pro operační oddělení městské policie byl vyhlášen poplach krátce po jedenácté hodině večerní a na místo cvičení neprodleně vyjelo čtrnáct strážníků. První tým čítal u tubusu tunelu Ejpovice devět strážníků a druhý tým, který se nacházel u Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín – pět strážníků.

Na jednotlivých stanovištích hlídky usměrňovaly dopravu, zajišťovaly volný průjezd vozidel IZS k místu události, koordinovaly třídění vozidel IZS a zamezovaly vstupu nepovolaných osob z řad široké veřejnosti. Strážníci městské policie také aktivně spolupracovali se státní policií při ztotožňování figurantů, jejich transportu do určeného sektoru v souladu s tříděním těchto osob metodou START a s navigací osob v prostoru.

Účast na takto rozsáhlém cvičení bylo pro Městskou policii Plzeň důležitou zkušeností, kterou vnímají strážníci jako nepostradatelnou zejména proto, že si účastníci za městskou policii mohli vyzkoušet úkony na místě, které by je čekaly při skutečné nehodě.