Z Dnešic na Dobřany vede nová komunikace

Silnice druhé třídy

DNEŠICE – Slavnostně do provozu byla uvedena opravená komunikace mezi Dobřany a Dnešicemi. Jde o dokončení další stavby v Plzeňském kraji financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Letos šla do oprav a výstavby komunikací v Plzeňském kraji rekordní částka přesahující dvě miliardy českých korun.

Oprava více než sedmikilometrového úseku III/18035 Dobřany – Dnešice – II/230 stála celkem cca 33,83 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byly Silnice Klatovy. Zpracovatelem projektu opravy komunikace byla společnost SG Geotechnika. Oprava trvala celkem pět měsíců. Začalo se v červnu a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje hotové dílo převzala 16. listopadu. Stavba byla rozdělena do čtyř etap. „První byla mezi komunikací II/230 a obcí Dnešice, druhá mezi obcemi Dnešice a Chlumčany Keramička. Třetí etapou byl průtah obcí Chlumčany Keramička až po odbočku na Dobřany a čtvrtá etapa vedla mezi obcí Chlumčany Keramička a městem Dobřany,“ upřesnil postup rozsáhlých oprav vedoucí technik stavby Ladislav Zábranský ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Délka opravovaného úseku silnice III/18035 byla celkem 7 105,57 m. Stavba probíhala z větší části za úplných uzavírek.  Šířkové uspořádání opravy komunikace vycházelo ze stávajícího stavu, šířka vozovky i krajnic zůstaly neměnné a zachováno bylo i směrové řešení opravy komunikace včetně průběhu výškového profilu. Tato rekonstrukce byla jednou z 85 staveb podobného typu, které Plzeňský kraj v letošním roce realizoval.  V Plzeňském kraji šly do investičních akcí dopravní infrastruktury v součtu přes 2 miliardy korun s tím, že průměrné náklady dosahovaly 60 procent rozpočtové ceny.