Spory o výši minimální mzdy pokračují. O kolik by měla stoupnout?

ČESKO – Ačkoliv výši přiměřené minimální mzdy, tedy nejnižšího možného finančního ohodnocení, které by mělo pracovníkům za práci odváděnou na plný úvazek náležet, upravuje evropská směrnice, Česko se určené hodnotě zatím zdaleka neblíží. Unie totiž doporučuje, aby bylo nakládáno buď s 60 procenty mediánu hrubé mzdy, nebo 50 procenty průměrné hrubé mzdy. Česko by však dle predikcí ministerstva práce sociálních věcí (MPSV) mohlo teprve během následujících pěti let dosáhnout ke 45 procentům průměrného výdělku. Přitom ani okolo navýšení minimální mzdy v příštím roce stále ještě nepanuje shoda…

Mzdy v Česku

O mzdách v Česku je sice možné říci, že rostou, rozhodně to ale neznamená, že by si zaměstnanci jakkoliv významně polepšili. Ve 3. čtvrtletí letošního roku sice průměrný měsíční výdělek meziročně stoupl o více jak 7 % a činil téměř 43 tisíc hrubého, po započtení inflace se ale hrubá mzda reálně snížila o 1 %. Navíc je třeba dodat, že 2/3 zaměstnanců na průměrnou mzdu vůbec nedosáhnou. A ačkoliv řada firem letos svým zaměstnancům přidávala, navýšit mzdy o celou míru inflace se jim stejně nepodařilo

Růst minimální mzdy

Podobně jako se ekonomickou situaci snaží reflektovat zaměstnavatelé – a mzdy tak v rámci svých možností navyšují – měla by podobně „reagovat“ i nastavovaná výše mzdy minimální. Její výše aktuálně činí 17 300 Kč. Na tom, jak moc by měla v příštím roce vzrůst, však shoda nepanuje. Ani po včerejším jednání tripartity tak není jasno, o kolik by minimální mzda měla stoupnout.

Zatímco ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) hovoří o růstu o 1 600 Kč, odbory prosazují variantu růstu o 2 100 Kč. V prvním případě by pak minimální mzdy vzrostla na 18 900 Kč. Již to by se přitom dalo považovat za historicky největší navýšení. V roce 2019 dle dat MPSV totiž činila minimální mzda 13 350 Kč, v roce 2020 pak 14 tisíc Kč. Mezi lety 2021-2023 pak došlo k dalšímu nárůstu v součtu o 2 100 Kč. „Většina připomínkových míst se shoduje na návrhu směřovat minimální mzdu k tomu, aby postupně dorostla ke 45 % vůči průměrné hrubé mzdě. To bude tedy znamenat jedno z nejvyšších zvýšení minimální mzdy v historii Česka,“ doplnil také Jurečka. Koalice zároveň plánuje snížení počtu skupin, do níž jsou děleny jednotlivé profese se zaručenými mzdami, tedy zákonnými minimy pro každý druh práce.

Jasné neshody

Zatímco MPSV hovoří o tom, že přijatelnou variantou navýšení minimální mzdy je právě částka 1 600 Kč, podle odborů je to málo. A zaměstnavatelé zase tvrdí, že tato uvažovaná částka je příliš vysoká. Chtěli by totiž, aby minimální mzda rostla stejně jako mzdy napříč celou českou ekonomikou. A jelikož predikce ČNB hovoří o růstu přibližně šestiprocentním, při přepočtení na minimální mzdu by měl její růst činit cca 1 tis. Kč.

Rozhodnutí o výši minimální mzdy je suverénní pravomocí české vlády, Sněmovna a ani Senát v tomto případě do finálního rozhodnutí nijak nevystupují. Definitivní verdikt ze strany vlády by měl tedy padnout během příštího týdne.