Vlastníte garáž? Pozor na změny v zákoně. Vyšší daň a nová povinnost podat daňové přiznání

Foto: Rýdlová J.

Sazba daně z nemovitosti letos vzrostla průměrně o 80 %. Konkrétně u garáží vzrostla o necelých sedm korun za čtvereční metr. V některých případech však díky změně zákona zaplatíte v závislosti na dané situaci mnohem více. Navíc mnozí majitelé garáží budou muset letos podat nové daňové přiznání, a to nejen v souvislosti s její novým nabytím, ale i tehdy, pokud ji vlastní již řadu let.

Zásadní změny

Počínaje letošním rokem se sazba daně u garáží zvýšila z 8 Kč na 14,50 Kč za každý 1 m2. Budovou garáže se nyní rozumí pouze zdanitelná stavba se způsobem využití garáž. Novelizace zákona o dani z nemovitých věcí nově považuje za zásadní věc způsob využití nemovitosti evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu. Tato na pohled nenápadná věta má zcela zásadní dopad na to, jak bude nyní vaše garáž daněna. U garáže již tedy není rozhodující, zda je její stavba užívána jako garáž, ale zda je evidována v katastru nemovitostí se způsobem využití garáž.

Garáž jako kůlna

Poplatníkům, kteří vlastní budovu, která je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití stavby garáž, ale v daňovém přiznání u této budovy doposud uváděli jinou sazbu daně než pro garáž, protože stavbu garáže využívali k jiným účelům (např. jako příslušenství k obytnému domu – kůlna, prádelna, sklad na materiál, nářadí či potraviny) vznikne povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu zařazení budovy do jiné sazby daně.

Daň se jim tedy letos prodraží. Dříve totiž za garáž platili jako za příslušenství k obytnému domu (v daňovém přiznání označeno jako „I“), které bylo řazeno v sazbě daně 3,50 Kč/m2. Letos však přiznávají stavbu jako garáž (v daňovém přiznání označeno jako „L“) a zaplatí sazbu 14,50 Kč za každý 1 m2.

Kůlna jako garáž

Výjimkou nebývá ani opačná situace, kdy dotyčný využívá k parkování svého vozidla stavbu, která není v katastru uvedena jako garáž, ale např. jako jiná stavba. Letos však bude muset danou stavbu přiznat nikoli jako garáž, ale v souladu s údajem v katastru, tedy např. jako ostatní zdanitelnou stavbu (v daňovém přiznání označeno jako „P“). Díky tomu o něco ušetří, protože nebude muset platit sazbu 14,50 Kč/m2, ale 11 Kč/m2. Kdyby se jednalo např. o již dříve uváděnou kůlnu evidovanou pod označením „I“, pak by sazba činila 3,50 Kč/m2.

Garáž jako garáž

Nejjednodušší situace je ta, kdy dotyčný parkuje své auto v garáži, která je i na katastru označená způsobem využití jako garáž (tedy pod „L“). Tehdy nemusí podávat žádné daňové přiznání. Finanční úřad mu sám provede přepočet na zvýšenou sazbu daně, tj. z 8 Kč/m2 na 14,50 Kč/m2, a oznámí mu ji.