Škrty v růstu důchodů, které loni prosadila vládní koalice, platí, rozhodl Ústavní soud

Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

ČESKO – Spor ohledně snížení valorizace penzí se táhl již od loňského roku. Po schválení zákona ve zrychleném režimu podalo opoziční hnutí ANO podnět k Ústavnímu soudu. Záměrem bylo dosáhnout kompletního zrušení úpravy mimořádných valorizací penzí. Včerejší rozhodnutí Ústavního soudu ale dalo nakonec za pravdu vládě. Nález o valorizaci penzí je dle předsedy Ústavního soudu Josefa Baxy rozhodnutím pro budoucnost. Ekonomické okolnosti, za jakých Sněmovna zákon schvalovala, byly dle jeho slov výjimečné.

Ústavní soud „má jasno“

Konečný verdikt Ústavního soudu nakonec podpořilo 12 z jeho 15 členů (3 soudci uplatnili odlišná stanoviska). Shoda musela být pro jeho vynesení minimálně u devíti soudců. Projednávání bylo přitom dlouhé a důkladné. Dle slov Baxy se konalo deset zasedání pléna a ze všech shromážděných důkazů byla nakonec vyvozena skutková zjištění. Jak také Baxa uvedl, úkolem Ústavního soudu nebylo soudit či odsuzovat vládu a hodnotit její politické uvažování a to, zda je, nebo není spravedlivé. „Naším úkolem bylo posoudit, zda reakce vlády a Parlamentu na ekonomický vývoj a na existující a budoucí stav veřejných financí, zejména důchodového systému, projevující se v zásahu do tohoto systému úpravou pravidla o mimořádných valorizacích důchodů, je, nebo není v souladu s ústavním pořádkem,“ objasnil. Dodal také, že toto posuzování se týkalo jak procedurální stránky (tedy způsobu projednávání a schválení), tak i výsledků (zda nebylo zasaženo do základních práv a svobod) a toho, zda se tak událo nepřípustně se zpětnou účinností, čímž by bylo zasaženo do legitimního očekávání občanů a jejich důvěry v neměnnost práva.

Baxa nakonec uzavřel, že nález Ústavního soudu je nálezem pro budoucnost. „Jsme si vědomi, že soudy jsou konzervativní instituce, které dbají o kontinuitu a neměnnost práva. Ale nepřehlížíme, že svět kolem se mění. Stabilita práva je stále důležitá hodnota, ale právo není samoúčelné, právo tvoří a udržuje systém – a jestliže systém (tedy systém důchodového pojištění) začíná být nestabilní, tak parametry, který jej tvoří, tedy právo, se musí přizpůsobit, protože jinak by byl vývoj nezvladatelný,“ shrnul.

Vláda rozhodnutí vítá, ANO chce vyhrát volby

Představitelé vládní koalice samozřejmě verdikt Ústavního soudu přivítali. „Jsem velmi rád, že naše argumenty před Ústavním soudem obstály,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS) a poděkoval také ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi (KDU-ČSL) a ministru financí Stanjurovi (ODS), kteří oba reprezentovali vládu při jednáních. „Myslím, že je to důležitá zpráva pro všechny, že tento postup obstál a že je to postup ve prospěch prosperity České republiky, ve prospěch mezigenerační solidarity a udržení veřejných financí a důchodového systému,“ dodal také Fiala.

Faktem přitom je, že v důsledku loňské rekordní inflace by se musely penze rapidně zvýšit (cca o 1 700 Kč). To by pro státní rozpočet jen loni znamenalo další výdaj ve výši cca 20 mld. Proto tedy sněmovní většina rychle schválila valorizaci nižší. Tímto krokem však vláda podle opozice zneužila stav legislativní nouze a nesplnila oprávněné očekávání důchodců.

Opoziční hnutí ANO tedy nad verdiktem Ústavního soudu vyjádřilo rozčarování – a nesouhlas. „Zdůrazňuji, že je nezbytné a nutné respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Jako právník s ním bytostně nesouhlasím a jako člověk jsem jím hluboce zklamaná,“ uvedla tak Alena Schillerová, místopředsedkyně ANO. Jak také dodala, už není možné uplatnit žádný opravný prostředek. „Jediná šance je vyhrát parlamentní volby v roce 2025, získat většinu a tyto věci nedopustit,“ uzavřela.