Sestry Foxovy – jejich prostřednictvím v podstatě došlo ke zrození spiritismu

Sestry Foxovy. Zdroj: www.flickr.com

Událost, která vedla ke zrození spiritistického hnutí, se odehrála v Hydesvillu ve státě New York roku 1848.

Rodina Foxových a neobvyklé bouchání

Farmářská a metodistická rodina Foxových byla již několik nocí rušena zvuky, které považovali za rachocení okenic ve větru. Proto okna zkontrolovali, když tu náhle matka uslyšela bouchání, pro které neměla vysvětlení. Když ulehli, klepání se ozvalo znovu a dvanáctiletá dcera Kate si vzpomněla, že je následující den apríl, takže někdo může žertovat. Několikrát tedy luskla prsty a odpovědí byl stejný počet lusknutí, pak tleskla a ozvalo se také tlesknutí. Bylo to trochu znepokojivé, zvláště, když si paní Foxová vzpomněla, že předchozí nájemník se odstěhoval, a stěžoval si na nevysvětlitelné zvuky.

Paní Foxová se zeptala, zda odpovídá duch – v tom případě ať klepne dvakrát a skutečně se toto ozvalo. Pak se zeptala, zda bylo člověku, z něhož duch pochází, ublíženo, a ozvaly se též dvě klepnutí.

Duch zavražděného

Používáním tohoto dorozumívání se měla dozvědět, že šlo o ducha mladého muže, který byl v domě zavražděn. Paní Foxová chtěla pozvat svědky jejich rozhovoru, mnozí sousedé se však báli vůbec vstoupit, až na zarputilého skeptika Williama Dueslera. Jeho cynismem prý otřásly vibrace postele vyvolané silným boucháním.

Duesler získal i informaci, jak se muž jmenoval – byl to Charles Rosma a před pěti lety jej zavraždil předchozí majitel domu kvůli pěti stům dolarům.

Děsivý nález

O strašidelném domě Foxových se mluvilo po celém městě, k domu se již beze strachu hnali lidé, kteří chtěli klepání také slyšet a dozvědět se nejnovější zprávy z onoho světa. Zatím duch oznámil rodině, že jeho tělo je pohřbeno ve sklepě domu. Bez váhání popadl pan Fox a ostatní muži krumpáče, kopání však museli přerušit, protože narazili na podzemní pramen a mohli pokračovat až o několik měsíců později. Poté narazili na prkno a ve vrstvě nehašeného vápna pod ním se ukázaly části lidské kostry a chomáčky vlasů.

Nedaleko Lyonu v tomtéž státě byl mezitím nalezen původní majitel – pan Bell, údajný vrah. Duch ale předpověděl, že Bell nebude postaven před soud – to se také stalo, obvinění prostřednictvím ducha nestačilo a další usvědčující důkazy se nenalezly. Kostra mohla teoreticky patřit komukoliv a kdokoliv mohl být vrahem.

V roce 1904 však došlo ke zhroucení jedné ze sklepních zdí – byl tak nalezen cínový kufr podomního obchodníka.

Zrození spiritismu

Tak se rodina Foxových stala „celebritami“ na poli komunikace s duchy – prostě tím, že byla náhodou kontaktována. Avšak zdá se, že různí duchové je kontaktovali dále. Nadšení, které rodina vyvolala, nebylo všem po chuti, hlavně v církevních kruzích. A tak došlo ke jmenování tří komisí, které měly samostatně celou věc prověřit. Sestry Foxovy – Margaret, Kate a Leah – musely podstoupit různé zkoušky, zda nezpůsobují klepání úmyslně, ale na nic se nepřišlo. Přesto všechny tři komise uvedly, že děti přitahují anomální aktivitu, kterou ovšem samy nevyvolávají. Margaret proto byla poslána k bratrovi a Leah a Kate žily v Rochesteru.

Znepokojivé jevy je však provázely – na nájemníka Leah začal někdo házet různé předměty a podobně. Celá rodina Foxových se přestěhovala do Rochesteru, ale duchové s nimi.

Bylo rozhodnuto, že se musí vynalézt také nové metody komunikace s duchy, kupříkladu s pomocí médií.