Draci: Mezi vnímáním těchto bytostí na Západě a na Východě je velký rozdíl

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.publicdomainpictures.net

Drak je jeden z nejmocnějších symbolů, vyjadřujících prvotní energii, která byla podle našich předků zdrojem veškerých sil, dobrých i zlých.

Rozdíly mezi drakem na Západě a na Východě

Na Západě dračí symbolika vedla ke zdůrazňování negativní stránky této energie, především díky vlivu křesťanství, zatímco orientální mytologie představuje draka jako pozitivní sílu, symbol lidského potenciálu, jež kombinuje síly všech čtyř prvků, které svět tvoří. Tyto rozdíly se pak také logicky odrážejí v tradičních pohledech na vztahy mezi draky a krajinou.

V západní mytologii je drak téměř vždy považován za strážce určitého území, za obávanou, plameny dštící příšeru, která chrání poklady (duchovní vědomosti). Vždy však představuje překážku, která musí být překonána – nejčastěji svatými, jako jsou například svatý Michal či svatý Jiří.

Rozdíly mezi člověkem a zvířaty jsou v západních tradicích velice silně ovlivněny biblickou nadřazeností lidstva. Avšak v mnoha jiných kulturách jejich vyznavači spatřují život člověka a zvířat ve vzájemném propojení. Když se šaman převtěluje do medvěda, či původní australský domorodec tanečními kroky symbolizuje původního pštrosa emu z období Snění, zcela určitě spíše slouží zvířeti, než člověku. Postavení zvířat v životě východních kultur je také vyjádřeno v mnoha původních mýtech.

Východní draci

V Číně získává drak sílu z podzemních cest, drah a proudů, kterými prochází zemská síla. Říká se jim „dračí stezky“. Tyto útvary vždy sloužily členům císařské rodiny za pohřebiště, protože taková místa byla považována za šťastná. Nalézání těchto míst, kde ze země vyvěrá tok energie, jak pozitivní, tak negativní, vedlo nakonec k vytvoření promyšlené koncepce, geomancie, která má své uplatnění dodnes.

Čínský drak je nelítostný, ale jen zřídka zlovolný. Představuje Východ, Slunce i vazbu se Zemí. Drak se čtyřmi drápy, Mang, zase zobrazuje světskou sílu. Drak Long drží v pařátech žhnoucí perlu, která může symbolizovat Měsíc jako zdroj plodnosti, avšak taoisté a buddhisté ji považují za „perlu plnící všechny touhy“, za perlu moudrosti a osvícení.

Draci na stěně chrámu v Hongkongu chrání Zemi. Na rozdíl od císařských draků mají místo pěti drápů jen čtyři a tento počet je považován za posvátné zemské číslo. Nejstarší čínští draci mají jen tři drápy. Z nich vznikl japonský drak Tacu, vířivý duch přírody, který neustále bojuje s tygrem působícím bouře.

Draci a hadi

Draci a hadi, vyjadřující temné stránky Země, se ale od sebe dají jen těžko odlišit, v některých mýtech to už nelze vůbec. Drakón v řečtině znamená velký had.

Algonkiové ze Severní Ameriky ve skalních kresbách znázorňují hady u přirozených skalních otvorů a rozsedlin jako duchovní posly do podsvětí. V mýtech Algonkiů je temná stránka zemské energie prezentována jako velký podzemní had Mishipishev, který čeří vody jezer svým ocasem a musí být uspokojován milodary. Většinou je takovým milodarem tabák.

V Austrálii jsou zase hadí bytosti identifikovány jako duchové přinášející život v kapkách deště, zároveň však jsou i nebezpečnými strážci tůní a děr s vodou. Velmi snadno se rozzlobí, pokud nejsou respektovány veškeré kroky obřadu na jejich počest (viz pověstný australský duhový had).