V Kralovicích pokračuje rozšiřování Domu sociální péče

Staré postele. Foto: KNTB

KRALOVICE – Práce na projektu rozšíření prostor Domu sociální péče Kralovice pokračují i v letošním roce. Hlavní objem stavebních prací má projekt za sebou, v letošním roce bude dokončen nový pavilon.

Následovat bude druhá etapa – rekonstrukce vedlejšího pavilonu a jejich propojení. K oběma budovám náleží také venkovní parkoviště a zahrada, které jsou součástí projektu.

Součástí projektu je také rekonstrukce stávajícího pavilonu B, kdy bude přestavěna část interiéru a doplněno především technické zázemí pro nové technologie, jako jsou automaticky řízené nádrže na požární a pitnou vodu nebo prostory pro servery. Na řadu přijdou také výstavba komunikace, úprava parkoviště, opěrné zdi, realizováno je již retenční jezírko či přeložky a přípojky inženýrských sítí a vrty pro tepelná čerpadla. Investorem stavby za zhruba 193 milionů Kč je Plzeňský kraj.  V novém pavilonu budou jedno a dvoulůžkové pokoje a lepší zázemí pro personál.