Prodávali alkohol mládeži, policisté je odhalili

Ilustrační foto Shutterstock

TACHOV – STŘÍBRO  – Na okrese Tachov se uskutečnila bezpečnostní akce, cílem bylo preventivně působit v provozovnách, ve kterých může docházet k prodeji alkoholu mládeži.

„Této problematice se dlouhodobě věnujeme na území celého Plzeňského kraje. Tentokrát se policisté ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí zaměřili na restaurace, zábavní podniky, bary, kluby a podobná zařízení v Tachově a ve Stříbře,“ sdělila nám policejní mluvčí Iva Vršecká.

Státní policisté kontrolovali v průběhu bezpečností akce šest podniků, ve kterých odhalili dvanáct mladistvých osob pod vlivem alkoholu. Ve třech provozovnách zjistili přestupek, kdy byl mladistvým prodán nebo podán alkohol a toto protiprávní jednání bude oznámeno správnímu orgánu, tedy příslušné přestupkové komisi.

Opíjet mladistvé vyjde draho

Cílem bezpečnostní akce byla především prevence, které se policisté věnují i během roku. Na problematiku závislostí se zaměřují policejní preventisté, kteří navštěvují žáky ve školách a při besedách a s dětmi hovoří na uvedené téma. Seznamují studenty nejen s riziky spojenými s užíváním návykových látek, ale zvyšují i právní vědomí v této otázce.

„Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol dětem zprostředkují, se dopouštějí protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupku, nebo trestného činu. Zákon stanoví, že fyzická osoba, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti roků, se dopustí přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 tisíc korun. V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší patnáct let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol. Takové osobě pak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ objasnila nám problematiku s podáváním alkoholu nezletilým osobám policejní mluvčí Iva Vršecká.