Cizinecké policie dopadla nelegální migranty

Foto: Policie JMK

PLZEŇSKÝ KRAJ – I nadále se policisté zaměřují na tranzitní nelegální migraci, nicméně v uplynulých týdnech kontrolovali i ubytovací zařízení nebo místo, kde cizinci pracují. Kontroly tranzitní nelegální migrace opět probíhaly v místech, kde je záchyt migrantů nejvíce pravděpodobný. Tedy v blízkosti hraničních přechodů – Folmava, Železná Ruda, Svatá Kateřina a Pavlův Studenec.

„V rámci těchto pěti kontrol policisté prověřili sto čtyři vozidel, 176 osob a 338 dokladů. Při takových opatřeních je samozřejmostí i spolupráce s policisty z jiných organizačních struktur nebo se subjekty mimo policii. K této spolupráci došlo například při kontrolách ubytovacích zařízení, kde byli policisté společně s pracovníky Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Jednalo se o tři ubytovny v Klatovech, ve kterých bylo zkontrolováno padesát cizinců ze třetích zemí, jedenáct občanů EU a čtyři občané ČR. Nebylo zjištěno porušení povinností ubytovatelů, nicméně KHS měla podezření na porušení hygienických předpisů, kterým se dále zabývala po své linii,“ sdělil nám o boji proti nelegální migraci v Plzeňském kraji policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Při bezpečností akci bylo zjištěno porušení požárních předpisů, což bylo policisty postoupeno příslušnému orgánu požární ochrany. Následně policisté společně s revizory Plzeňských městských dopravních podniků kontrolovali cizince cestující městskou hromadnou dopravou v Plzni na Borských polích.

Trojice nelegálních migrantů byla vyhoštěna

Policie ČR provedla i další akci, jejím účelem bylo prověření firmy, kde jsou cizinci zaměstnáváni. Jednalo se o jednu z firem na Rozvadově a policisty nebylo zjištěno protiprávní jednání v souvislosti s nelegálním pobytem či neoprávněným zaměstnáváním cizinců. Podobné kontroly jsou samozřejmě plánovány i nadále.

Mimo tyto akce se policistům z odboru cizinecké policie podařilo realizovat záchyt tří cizinců ze třetích zemí v obci Buková, kteří pobývali na našem území neoprávněně. Proběhlo s nimi správní řízení ve věci správního vyhoštění, v rámci kterého bylo rozhodnuto o jejich vyhoštění z členských států EU na dobu jednoho roku.