Ohnivá koule ve Španělsku: Co opravdu vytvořilo obrovský kráter v horách Outes?

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.wallpaperflare.com

Stalo se to 18. ledna 1994 ve Španělsku. Zářící kouli, která si razila cestu oblohou, sledovaly tenkrát stovky lidí a všichni se shodli na tom, že objekt klesal a vypadalo to, že spadl v horách Outes.

Zkoumání astronomů

Několik hodin poté začali astronomové z observatoře v Santiagu de Compostela vyšetřovat, co se vlastně stalo. Očití svědkové vyprávěli, že ohnivá koule byla vidět pár minut. Vyšetřování astronomů spočívalo v rozboru jednotlivých hypotéz, nejprve se dala vyloučit možnost vesmírného odpadu – jediným vysvětlením byla tedy pro ně teze o meteoritu, ale rychlost a další charakteristiky do schématu nezapadaly. Takto to trvalo několik týdnů.

Kráter

Posléze se v blízkosti osady Brión v horách Outes skutečně našly stopy dopadu koule, jednalo se o obrovskou jámu uprostřed lesů. Několik hlášení o jámě vypracovaly policejní orgány a vojenské letectvo, načež byla veřejnosti předložena informace, že kráter vznikl jakousi explozí podzemní dutiny s vodou.

Ovšem závěry vědců se také různily. Uvnitř kráteru nebyl nalezen žádný předmět, zkrátka byl prázdný. Obrovský náraz vyvrátil stromy z kořenů, některé takto zničené stromy byly nalezeny více než sto metrů od epicentra srážky.

Vědci, kteří nejprve zastávali hypotézu o meteoritu, požádali geology z Přírodovědecké fakulty v Santiagu de Compostela o rozbor vzorků země a kamení. Navíc – podle svědků se pohybovala koule dosti pomalu na to, aby to skutečně mohl být letící meteorit.

Badatelé začali odhalovat další znepokojující skutečnosti, nové otázky totiž nastolily magnetické testy. Podle měření byla magnetická citlivost základny kráteru velmi vysoká. Další věc byla ještě zajímavější – některé kameny byly spálené, což znamenalo, že na místě musela působit teplota vyšší než čtyři sta stupňů. To mělo způsobit, že se částice terénu magneticky přepolarizovaly.

Byly tak vyvráceny mnohé hypotézy a závěrečná vědecká zpráva uváděla ty, které byly pro odborníky nejvíce věrohodné. Zpráva uváděla, že existují tři možná vysvětlení. Exploze podzemních plynů, střela, kterou armáda tajně odklidila, nebo mimozemská loď.

Vojenský manévr se nikdy neprokázal. V každém případě se podle badatelů jednalo o technologický původ objektu, který v horách Outes dopadl…