Epidemie civilizačních chorob. O které se jedná a jak jim předcházet

Zdroj: publicdomainpictures.net

Civilizační choroby jsou nedílnou součástí života v naší společnosti. Nazýváme tak chronická neinfekční onemocnění, která souvisejí s moderním způsobem života dnešní společnosti. Na jejich vzniku se podílí jak neovlivnitelné faktory, jako jsou rodinná zátěž nebo pohlaví, tak faktory, které ovlivnit můžeme, avšak často tak nečiníme.

Co můžeme sami ovlivnit

Skutečnostmi, které našemu zdraví neprospívají, či ho přímo ničí, jsou zejména nedostatek pohybu, nadměrná konzumace vysoce kalorických potravin, stres, nekvalitní spánek, alkohol, kouření (i to pasivní) a znečištěné životní prostředí.

Nejčastější civilizační choroby

Mezi nejčastější choroby ovlivněné životním stylem patří v ČR kardiovaskulární onemocnění, zejména ischemická choroba srdeční, hypertenze a chronické srdeční selhání. Velmi rychle také narůstají počty pacientů s diabetem a v neposlední řadě představuje hrozbu i zvyšující se četnost určitých typů nádorových onemocnění.

Kromě zmiňovaných chorob se k civilizačním onemocněním řadí také ateroskleróza, obezita, psychická onemocnění (deprese, úzkosti, syndrom vyhoření), poruchy příjmu potravy (anorexie nebo bulimie), alergie a autoimunitní onemocnění.

Všechny civilizační choroby jsou chronické, což znamená nejen dlouhodobé snížení kvality života, ale současně narůstající finanční zátěž pro zdravotnický systém. Je to škoda, protože včasná prevence může pomoci těmto nemocem předcházet, či je alespoň oddálit.

Smrtící potíže se srdcem

Onemocnění kardiovaskulárního aparátu (tedy srdce a cév) u nás drží smutné prvenství. Také v rámci Evropy patří ČR dlouhodobě do rizikového regionu s nejvyšším výskytem kardiovaskulárních chorob a s nejvyšší úmrtností. Hlavní je ischemická choroba srdeční, kterou trpí půl milionu lidí. Zajímavostí je, že úmrtí na akutní infarkt myokardu za posledních 10 let klesá. Naopak u pacientů, kteří trpí chronickým srdečním selháním, nemocnost a úmrtnost stoupá. Je to tím, že se díky výborné práci kardiocenter a preventivním programům lidé dožívají stále vyššího věku, kdy už některé orgány, jako je například srdce, začínají selhávat.

Hypertenze a cukrovka na vzestupu

Zvyšují se počty výskytu hypertenze neboli vysokého krevního tlaku. Za posledních 10 let jde o výrazný nárůst. V ČR se na tuto chorobu léčí v současnosti téměř dva miliony lidí.  Dalším civilizačním onemocněním na vzestupu je dnes jednoznačně diabetes, obecně známý jako cukrovka. V současnosti se v ČR léčí s diabetem téměř milion lidí a jejich počet roste.

Epidemie obezity

Co se týká ostatních civilizačních nemocí, trvale stoupá počet obézních lidí. Podle údajů Českého statistického úřadu je obezitou ohroženo 18,5 % Čechů, cca 20 % mužů a 18 % žen, nadváhou trpí 47 % mužů a 33 % žen. A právě obezita stojí za řadou dalších chorob. Při obezitě je například riziko onemocnění vysokým krevním tlakem až šestkrát vyšší, u cukrovky dokonce sedmkrát vyšší než při normální hmotnosti. Obezita také významně zvyšuje riziko kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce tvrdí, že svět trpí epidemií obezity.

Geny vs. životní styl

U neovlivnitelných faktorů, jako jsou genetické dispozice, se zatím nic zásadního dělat nedá. Geny jsou informace, které si neseme, ale jestli se někdy projeví, na to působí řada dalších faktorů, které stále nejsme schopni přesně identifikovat. Narůstající znalosti o lidském genomu však skýtají naději do budoucna.

Z preventivních opatření je u civilizačních nemocí na prvním místě strava. Hraje velmi důležitou úlohu pro zdraví člověka, a to nejen z hlediska kvality a složení, ale hlavně množství. Důležitý je samozřejmě i pitný režim (v rozmezí od 1,5 litrů do 2 litrů vody denně), kvalitní a pravidelný spánek a fyzická aktivita, která člověku vyhovuje. Nejpřirozenějším pohybem je pro člověka intenzivní chůze a běh.

Zpracováno dle TZ, MUDr. Roman Košek, vedoucí osobní lékař v Health Plus