Prodala alkohol mladistvému

Ilustrační foto Shutterstock

PLZEŇ – Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let je v ČR striktně zakázán. To zřejmě nebrala v úvahu nebo na to pozapomněla prodavačka jedné z plzeňských prodejen, která prodala plechovku alkoholického piva mladistvému.

K její smůle kolem obchodu jeli strážníci Městské policie Plzeň a všimli si chlapce vycházejícího s plechovkou v ruce. Protože vzezřením nevypadal na legální věk pro konzumaci alkoholu, zastavili u něj, ztotožnili a po zjištění dalších skutečností začali záležitost řešit.

Přestupkové jednání prodejkyně bude oznámeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Plechovku s alkoholickým pivem předali strážníci následně chlapcově matce. O události bude rovněž zpraven orgán sociálně právní ochrany dítěte.