Proběhne Víkend pro Prácheň

HORAŽĎOVICE – Od února minulého roku, kdy pracovnice Místní akční skupiny Pošumaví dostala za úkol zjistit, jak by se mohl rozvíjet komunitní život na Horažďovicku, se začaly dít věci. Velmi rychle našla společné téma místních napříč generacemi a tím je Prácheň – vrch, zřícenina hradu i přírodní rezervace. Do dnešního dne se uskutečnilo již deset úklidových brigád této lokality, několik přednášek a komentovaných prohlídek a hlavně se vybrali peníze ve veřejné sbírce a tyto peníze se přeměnily v reálné věci.

Spolek nechal vyrobit lavičku, která je umístěna cestou na Prácheň a poskytuje krásnou vyhlídku na naše město. Dále byla připravena nová pátrací hra a vše, co k ní bylo třeba – směrovky, kešky s nápovědami, dřevěný poustevník v cíli na Práchni, vyhlídková plošina s výhledem na Rabí i cílové odměny za absolvování této hry. Všechno, co se povedlo spolku PRÁCHEŇ během uplynulého roku vytvořit, by rád spolek prezentoval během připravovaného Víkendu pro Prácheň ve dnech 26. až 28. dubna.

Volné uskupení zhruba sto dobrovolníků se v lednu letošního roku přeměnilo ve spolek zapisování u rejstříkového soudu v Plzni. Činnost se ale rozvíjí a košatí dále.