Když naleznete cizí občanský průkaz. Překvapí vás, co byste měli udělat a kdo je jeho majitelem

Zdroj: PxHere, free image

Ztráta občanky může postihnout každého. A není to rozhodně nic příjemného. Jak se zachovat, ocitnete-li se na straně nálezce? Pokud patříte k poctivým lidem, kterým navíc není zatěžko pomoci bližnímu svému, možná vyvinete snahu najít majitele dokladu. Jenže jím není ten, koho za něj považujete. Jak byste měli oficiálně postupovat a co byste naopak dělat neměli?

Jelikož občanský průkaz (dále jen OP) obsahuje jméno a adresu, poctivého nálezce mnohdy napadne, že dotyčného vypátrá a průkaz mu osobně předá, případně mu jej zašle poštou. Není výjimkou, že nálezce pořídí fotografii OP a tu sdílí na sociálních sítích s tím, že doklad takto snadněji najde svého držitele.

Porušení zákona

Ani jeden z uvedených způsobů nelze doporučit. Začněme poslední možností. Zákon o občanských průkazech v § 39 pís. c) výslovně zakazuje pořizovat kopie OP bez souhlasu jeho držitele. Překročení zákazu znamená dle uvedeného zákona přestupek, za který může být uložena pokuta až 10 000 Kč. Sdílení fotografií dokladů s osobními údaji se však dostává do rozporu s celou řadou dalších zákonů (např. zákon o ochraně osobních údajů).

Zaslání nalezeného OP poštou nebo snaha OP doručit osobně rovněž naráží na problém. Doručení OP se může protáhnout, protože dotyčnou osobu vy nebo poštovní doručovatel nezastihnete. Hrozí také riziko, že doklad v mezidobí již někdo zneužil, následně jej zahodil a teprve pak jej našel nálezce.

Správný postup

Dle § 38 zákona o občanských průkazech je každý, kdo nalezne cizí OP, povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii, což jednoduše řečeno znamená odevzdat doklad zejména na úřad, který jej vydal, nebo na Policii ČR.

Pro mnohé je překvapením, že úřad následně OP jeho držiteli nevrací, ale ukončí jeho platnost, de facto jej skartuje. Cílem je zabránit zneužití dokladu. OP se tak dostane do databáze neplatných dokladů.

Majitel vs. držitel

V souvislosti s OP průkazem a jiným doklady (např. cestovní pas, řidičský průkaz) je potřeba zdůraznit jednu skutečnost. Majitelem zpravidla není osoba XY na něm uvedená. Ta je pouze držitelem. Majitelem bývá instituce, která doklad vydala. Tímto povinnost vrátit nalezený doklad na příslušný úřad či Policii ČR nabývá i z laického pohledu větší logiky.