Noc kostelů proběhne i v Domažlicích

V rámci celorepublikové akce Den kostelů proběhne zmíněná akce i na Chodsku a v Domažlicích, konkrétně v sobotu sedmého června. A jaký na vás čeká program?

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZVE:
Domažlice, Vavřineček – Šifra kostela sv. Vavřince:

17:00-20:00 Volná prohlídka kostela s doprovodným programem pro děti/ šifra/ promítání fotografií z Vavřinečku/ možnost posezení u ohně a opečení donesených buřtů/ fotokoutek

Domažlice, arciděkanský kostel a kostelní věž:

17:30 otevření věže a zvonice
18:00-21:00 volný vstup do zvonice a ochozu věže
18:00-18:05 ukázka zvonění – na domažlické věži se zvoní na zvony ručně!
19:00-19:05 Zvoní celá diecéze. Rozezní se zvony na všech kostelích a kaplích přihlášených do Noci kostelů v plzeňské diecézi
20:00-20:25 závěrečné zvonění
21:00 konec programu ve věži
21:00-22:00 volná prohlídka arciděkanského kostela
21:12 západ slunce
22:00 Noc v kostele. Komentována prohlídka interiéru kostela, který se postupně vynoří ze tmy. Prezentace fresek oceněných Národním památkovým ústavem v kategorii Nejlepší restaurátorské práce v ČR v roce 2023

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ZVE:
Domažlice, Sborový dům Jana Roha:

18:00 – 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 – 18:30 Zahájení Noci kostelů
18:30 – 19:00 Prezentace Diakonie
19:00 – 19:30 Prezentace Charity
19:30 – 20:00 Vernisáž obrazů Jana Mathausera
20:00 – 21:00 Koncert skupiny PPLP
21:00 – 21:30 Zakončení Noci kostelů
Dále: výstava výrobků z Charity, výstava obrazů, výstava Biblí