Podezření na vysoce nakažlivou nemoc spustilo cvičný poplach

Ilustrační foto

PLZEŇ – Provoz Kliniky infekční medicíny a cestovních nemocí v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Borech prověřilo společné cvičení složek Integrovaného záchranného systému a Fakultní nemocnice Plzeň na téma vysoce nakažlivých nemocí.

V pátek 7. června proběhlo cvičení v areálu Fakultní nemocnice Plzeň – Bory. Obdobná cvičení se na infekční klinice a v jejím okolí uskutečnila už letos v dubnu a v květnu, to červnové však bylo svým rozsahem největší.  Cvičení bylo zaměřeno na kooperaci zasahujících sil a prostředků s cílem prověřit připravenost a znalosti.

Cvičení mělo následující scénář: Na klinice vyhledali v pátek 7. června pomoc pacienti, kteří se právě vrátili z Konga. Sestra pojala podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci, lékař její domněnku potvrdil, a proto se spojili s Krajským operačním a pohotovostním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Krajskou hygienickou stanicí a simulovaný zásah mohl začít. Do nemocnice přijeli kromě zmíněných složek i zástupci Zdravotní záchranné služby a Policie ČR, kdy společně procvičili celou škálu činností stanovených pro vyřešení takovéto situace.