Kampaň „Respektuj 18!“ startuje

Ilustrační foto

PLZEŇ – Na problematiku konzumace alkoholu nezletilými už deset let upozorňuje projekt „Respektuj 18!“. Společně se na něm podílí město Plzeň a Centrum protidrogové prevence a terapie.

Letošní kampaň, konaná v Plzni, bude zacílena na školské prostředí a dospívající starší sedmnácti let. Koncem června začínají první akce, které se mimo jiné ohlédnou i za deseti lety projektu. Vše pak tradičně vyvrcholí v prosinci.

Alkohol je v České republice legální psychoaktivní látkou, jejíž užívání může mít pro mladý organismus vážné následky. „Respektuj 18!“ cílí na dospělou populaci, zejména rodiče, prodejce a restauratéry, aby nepodporovali a netolerovali jeho konzumaci mladistvým.

Protialkoholická kampaň: Ženský fotbal a výstava fotografií

Kampaň „Respektuj 18!“ je výjimečná v tom, jaký si klade cíl. „Snaží se podpořit dospělé v uvědomění si své důležité role při budování postojů ke konzumaci alkoholu mladistvými. Role, kterou nemůže zastávat nikdo jiný. Role, která mnohem více působí vlastními postoji a chováním dospělých ve vztahu k alkoholu i ke konzumaci alkoholu dospívajícími než poučováním. Proto je nám ctí, že můžeme být už deset let odborným garantem tohoto projektu,“ řekl k projektu ředitel Centra protidrogové prevence a terapie Petr Hrouzek.

Aktivity projektu „Respektuj 18!“ se v Plzni konají již od roku 2013 a uplynulou dekádu kampaně připomenevýstava fotografií, jež bude k vidění od 21. června do 12. července 2024 v mázhauzu plzeňské radnice. Například na rok 2019, kdy se projekt připojil k dámskému fotbalovému turnaji Global Goals World Cup, který vznikl v Kodani a v Praze se utkalo více než čtyřiadvacet týmů žen s jediným cílem – hrát pro lepší svět. V Plzni se pak v tomto roce konala podobná akce s názvem Prokop Cup.

Souběžně s výstavou je přichystána také řada doprovodných aktivit, například odborný seminář pro pedagogy zaměřený na komunikaci alkoholu ve školách, který se koná 20. června. Projekt po celou dobu svého trvání podporují různé neziskové organizace a osobnosti.