Sokolové z Chodska absolvovali župní slet

DOMAŽLICE – KLATOVY – Vrcholem letošní činnosti sokolů je XVII. všesokolský slet, který se bude počátkem července konat v Praze. Předcházejí mu župní slety, do kterých se zapojili i domažličtí Sokolové.

Župní slety jsou vyvrcholením sletových příprav v daném regionu. Sokolové absolvují dvanáct hromadných skladeb pro všechny generace. Ti domažličtí se zapojí do tří z nich. Šestnáct dětí z Domažlic zacvičilo na župních sletech skladbu „Sokolhraní“. Skladbu pro ženy a seniorky Babí léto předvedlo třináct žen a do skladby Rocková symfonie – pro muže a ženy se zapojili čtyři domažličtí muži, kteří nacvičovali s kolegy v Klatovech. Podobně jako se ženy spojily se sokolkami z Loučimi a z Pocinovic, aby vytvořily dvě cvičební jednotky.

Po úspěšných nácvicích se domažlické „sokolky a sokolové“ představili na župních sletech ve Spáleném Poříčí – na okrese Plzeň-jih (26. 5.) a v Klatovech (9. 6.).