Školáci opět usedají do lavic

Dva měsíce prázdnin především dětem utekly jako voda a některé se dokonce i těší zpátky do školy. Největším lákadlem bývá zpravidla dětský kolektiv, ale i oblíbení učitelé nebo zájmové kroužky a sportovní aktivity. Pro rodiče bude ale nový školní rok znamenat v rodinných rozpočtech větší nápor než v předešlých letech.

Po bezstarostných prázdninách začíná školákům i jejich rodičům nekompromisně další školní rok. Období s pevným režimem, povinnostmi a řadou stresových situací, se kterými se musejí děti i rodiče vypořádat. Pro ty, kteří půjdou do školy úplně poprvé, to bude určitě skvělý zážitek, pro ostatní návrat k „pracovní“ rutině.

Nastavený režim a včasná příprava zbaví rodiče stresu

Se zahájením školy končí ponocování, a naopak přijde na řadu pravidelné ranní vstávání. Není proto na škodu už třeba poslední týden prázdnin děti navykat na pravidelný režim, aby probuzení 1. září nebylo šokující. Striktně nastavená večerka i ranní budíček pak zajistí, že děti nebudou ve škole nevyspalé a mrzuté.

Ani přípravu školních pomůcek nenechávejte na poslední chvíli. Zkontrolovat aktovku a vyhodit zapomenutou svačinu je téměř klišé, které se objeví skoro v každé rodině. Některé děti dostaly už na konci roku seznam školních pomůcek, které budou následující rok ve škole potřebovat. Sami zvažte, jestli je pro vás příjemnější nákup v klasickém obchodě, nebo přesně podle zadání učitelů nakoupit přes internet.

S nákupem školních pomůcek může pomoci i stát

Nákup potřebných pomůcek do školy bývá citelným zásahem do rodinného rozpočtu. Rodiče v tíživé životní situaci mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, která pokrývá výdaje související se vzděláváním a zájmovou činností dětí. Lze ji využít i na nákup školních pomůcek, zaplacení zájmového kroužku, lyžařského výcviku nebo školy v přírodě. „Na tuto pomoc však není jasně definovaný nárok. Její vyplacení je vždy individuálně posuzováno. Vždy se ale hodnotí příjmová, sociální a majetková situace rodiny. Přihlíží se i k ostatním osobám v domácnosti,“ uvedla mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. O příspěvek na školní pomůcky se žádá na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, kde žadatel bydlí nebo se skutečně zdržuje. Je třeba žádost podat ještě před uhrazením konkrétních výdajů. Elektronicky se musí podat na předepsaném formuláři na stránkách Ministerstva sociálních věcí. Úřad práce na základě podané žádosti posoudí odůvodněnost výdajů společně s finanční situací rodiny a rozhodne, zda dávku poskytne a v jaké výši. Současně může stanovit lhůtu, ve které je potřeba nákup věcí doložit, jinak může požadovat vrácení dávky.

Kroužky, sportovní aktivity i klubové příspěvky budou letos dražší

Ceny služeb, zboží a energií stoupají a stejný trend musí logicky následovat i zájmové kroužky a volnočasové aktivity pro děti. Ve větších městech je nabídka mimoškolních aktivit pro děti přirozeně pestřejší a ceny se v závěru prázdnin snažili organizátoři těchto akcí udržet na stejné výši jako loni. V malých městech a na vesnicích také nebude problém vybrat pro děti vhodnou aktivitu, ceny ale mohou být velmi rozdílné. Za pololetí se mohou pohybovat v rozmezí od tří set korun až po tisícové částky. S úhradou nákladů na sportovní aktivity dětí, či dokonce i celé rodiny pomáhá většina zdravotních pojišťoven.

V kurzu jsou jazykové kurzy

Umělecké nebo rukodělné
kroužky jsou oblíbené nejen u dětí, ale stále častěji je volnočasové spolky zpřístupňují i dospělým, nejen pro rozvoj talentu a dovedností, ale i jako formu relaxace a setkávání. Stálicí v nabídkách jsou jazykové kurzy, kde se zájemci mohou nový jazyk nejen naučit, ale třeba formou konverzací s rodilými mluvčími a dalšími studenty na skupinových lekcích v cizím jazyce jeho znalost procvičit a zdokonalit. Doba covidová pak způsobila rozmach online výuky i cizích jazyků, kdy se žáci učí v pohodlí domova bez nutnosti cestování.