Recenze: Wood Seeds navyšují základní kapitál na 10 milionů Kč a v tomto trendu pokračují

Nečekaně dobrou zprávu obdrželi v závěru léta držitelé dřevařských dluhopisů české firmy Wood Seeds. Majoritní vlastník firmy, akciová společnost WS holding, se totiž rozhodla pokrýt účetní ztrátu vzniklou v souvislosti se zahájením výstavby dřevozpracovatelského závodu v Břasích. Navýšila tak z vlastních zdrojů základní kapitál Wood Seeds na 10 miliónů Kč s tím, že do konce měsíce září kapitál navýší o další milióny. Konečná částka navyšování základního jmění je 150 mil. do konce roku 2022.

Podle oznámení mateřské společnosti je udržení dobré finanční kondice Wood Seeds pro majoritního vlastníka úkol číslo 1.

Tato společnost totiž v uplynulých týdnech odstartovala rozsáhlou výstavbu dřevozpracovatelského závodu v Břasích na Plzeňsku. Stavba za 225 milionů Kč bude mít klíčový význam pro ekonomiku firmy. Projekt nového výrobního areálu by jí přitom měl umožnit několikanásobné navýšení produkce i výnosů. Většina zpracovaného dřeva má směřovat ke smluvním partnerům doma i v západní Evropě.

Kapitálový vklad WS holding je krytý vlastním majetkem zakladatele www.woodseeds.cz a výnosy emisí vydaných dluhopisů. Ty v uplynulém období významně převyšovaly inflaci, když se pohybovaly v rozmezí 8,5 až 9,5 procenta. S ohledem na růst ceny komodit se tento trend, podle všeho, udrží i v celém roce 2022, v tomto roce také předpokládá již 60–100 milionů Kč obratu z vlastní hospodářské činnosti. Pro držitele dluhopisů by navíc rostoucí poptávka po kvalitním řezivu měla znamenat, že Wood Seeds budou schopni dostát svým závazkům i v budoucnosti.

Emise dřevařských dluhopisů zacílených na lesnictví a zpracování dřeva přitom byly v českém prostředí do nedávna spíše neznámé. Povědomí o jejich existenci rozvířila před dvěma lety až emise firmy Wood Seeds, která svou strategii postavila na cílené investiční výsadbě lesů s navazujícím vlastním zpracováním části těžby. Firma vydala celkem tři emise korporátních dluhopisů se zaměřením na lesní výrobu se splatností do tří let. Dvě emise jsou nezajištěné, třetí je jištěna zástavním právem. Všechny emise jsou schváleny Českou národní bankou.

Má smysl o nich uvažovat? Určitě má. Jako všechny korporátní dluhopisy sice nesou jisté riziko, ale může jít o zajímavou součást investičního portfolia. Podle dostupných veřejných údajů Wood Seeds v poslední době vysadili na zhruba 160 tisíc stromů s mírnou převahou listnatých dřevin a celkově vlastní zhruba 400 hektarů lesa, které stále nakupují.

Informace o navýšení základního kapitálu je pro držitele dluhopisů rozhodně dobrá zpráva svědčící o schopnosti a vůli dotáhnout podnikatelský záměr společnosti Wood Seeds až do stavu, kdy bude firma již sama tvořit zisk.

Více se dozvíte na našich stránkách: www.woodseeds.cz.