Druhá část obchvatu Mělníka na silnicích I/9 a I/16 je v provozu! Přišla na 400 miliónů!

MĚLNÍK – V pondělí se dočkala provozu 2. etapa obchvatu Mělníka na silnicích I/9 a I/16. I nadále však budou probíhat dokončovací práce.

Druhá část obchvatu vede od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. „Odvádí tranzitní dopravu z ulic Řípská, Na Malém Spořilově a Bezručova na nově vybudovanou komunikaci, která vede mimo obytné části Mělníka kolem průmyslových areálů. Pro řidiče znamená nová silnice rychlejší, plynulejší a tedy i bezpečnější jízdu. Pro obyvatele z blízkého okolí dojde k podstatnému snížení hlukové zátěže i emisí z dopravy. Součástí stavby byly i 3 okružní křižovatky, most přes železnici a 4 protihlukové stěny o délce jednoho kilometru,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Další dokončovací práce jako hydroosev, výsadba zeleně a další  se budou provádět již za provozu na nové části,“ upozornil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Stavba končí za okružní křižovatkou napojením na stávající silnici I/9 směr Česká Lípa. Další etapy jsou naplánované do roku 2029.

V říjnu naváže město na otevření rozsáhlou opravou Lesní ulice, po které dosud vedla jedna z objízdných tras.

Fakta

  • délka: 1 km
  • zhotovitel: Strabag a. s.
  • cena 384 mil. Kč bez DPH
  • realizace stavby: 2021 – 2022

Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.