Letošní zima naučí lidi hospodařit

Studená válka sice skončila na začátku devadesátých let minulého století, kvůli Ruskem napadené Ukrajině ale zažijeme v Evropě studenou zimu. Lidé mají oprávněný strach, v jakém komfortu letošní zimní měsíce přežijí a kolik peněz za různé typy vytápění utratí. S ohledem na to vše apelují odborníci, aby lidé ve svých kamnech nespalovali to, co do nich nepatří. 

Ceny palivového dříví, briket a uhlí se oproti loňskému roku zvýšily o desítky procent, lidé houfně pořizovali krbová kamna a kamna na tuhá paliva. Palivo i kamna je prakticky nemožné sehnat už od léta a znamená to, že letošní zimu chtějí lidé strávit ve vlastním teple. Vytápění pevnými palivy je ale jedním z nejvýznamnějších zdrojů, které znečišťují naše ovzduší. „Před nadcházející topnou sezonou chceme připomenout, jak správně topit v zařízení na pevná paliva. Dobře udržovaný kotel nebo kamna, ve kterých se pálí proschlé dřevo nebo kvalitní dřevní pelety, případně i kvalitní uhlí, mohou snížit dopad na znečištění ovzduší i na rozpočet domácnosti. Samozřejmě z pohledu čistého ovzduší je nejlepší vyměnit starý kotel za bezemisní zdroj. Na to mohou aktuálně domácnosti získat zhruba polovinu potřebné částky z Nové zelené úsporám a do konce roku plánujeme otevřít i nové kolo oblíbených kotlíkových dotací,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Speciální web radí, jak správně topit a ušetřit

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo speciální web www.jakspravnetopit.cz, který radí, jak účelně využívat kotle a kamna na pevná paliva a jak správně topit, aby nevznikaly škodlivé emise. Odborníci varují hlavně před nebezpečným spalováním odpadu. Odpadem jsou nejen zbytky plastů a papíru z domácností, ale také části dřevěných výrobků jako nábytek, okna, krovy, pražce apod., které mohou být kontaminovány různými mořidly, barvami či laky s obsahem nebezpečných látek. Některé starší kusy dřeva mohou být ještě mořeny toxickou rtutí nebo karcinogenními dehtovými látkami. Tyto látky pak zamořují vzduch v okolí. „Kontroly spalovacích zdrojů v domácnostech mají na starosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady mohou požadovat po provozovatelích předložení dokladu o provedené kontrole technického stavu a provozu zdroje i následně ukládat sankce za porušení zákona o ochraně ovzduší,“ upřesnil mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát. Úředníci mají také pravomoci přímé kontroly topidla včetně odebrání vzorku popela pro prokázání případného spalování odpadu.

Zápach a kouř z komína nesmí obtěžovat okolí

Obecní úřad je povinen přijímat podněty na porušování zákona o ochraně ovzduší a zkoumat, zda jsou dány důvody k zahájení přestupkového řízení, či k uložení nápravného opatření. Informace o loňských kontrolách eviduje i MŽP. „Za období od září roku 2020 do září 2021 přijaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností celkem 428 stížností na provoz zdrojů na pevná paliva. Celkem bylo dle zákona o ochraně ovzduší sankcionováno přes 200 přestupků provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v domácnostech,“ upřesnil mluvčí Ondřej Charvát.

Informace o kvalitě ovzduší v celé České republice, na Slovensku, a v okrajových částech Polska a Rakouska najdete ZDE

Základní rady – Desatero správného topiče ZDE