Celé Česko bude počítat ptáky, připravte krmítka

Letos už pátým rokem bude celé Česko počítat ptáky, které pozorujeme během jedné hodiny ze stejného místa – například na krmítku. Popularita akce Ptačí hodinky rok od roku stoupá a s ní i zájem a povědomí o životě ptáků v naší blízkosti. Do vědeckého výzkumu se během hodiny může zapojit kdokoli, i bez předešlých zkušeností. O samotném projektu a činnosti České společnosti ornitologické, která tento projekt zaštiťuje, jsme si povídali s koordinátorem Ptačí hodinky Ondřejem Belfínem.

Proč jsou ptáci pro přírodu důležití? Co lidem přinášejí?

Ptáci mají v přírodě nespočet nezastupitelných rolí, a jsou proto potřeba pro její správné fungování. Ptáci jsou považováni za indikátory zdravé krajiny a biodiverzity. Správně fungující ekosystémy pak přímo ovlivňují naše zdraví, produkci jídla, ekonomiku, ostatní druhy živočichů a rostlin. V poslední době výrazně přibývá také studií, které ukazují, že přítomnost ptáků v našem okolí nebo jejich pozorování zlepšuje přímo i naše duševní zdraví. Jednoduše řečeno ptáci jsou krásní, líbí se nám a jejich pozorování a poslouchání nás uklidňuje.

První sčítání ptáků na krmítkách proběhlo v Česku v roce 2019. Jak se od té doby změnilo samotné sčítání a postoj veřejnosti k ptákům v jejich okolí? 

Samotná metodika sčítání se nezměnila, ale vylepšili jsme například sčítací formulář, sbíráme mnohem víc doplňujících informací, na webu jsme rozšířili materiály a kvízy, které pomáhají zájemcům zlepšovat se v určování ptáků. Každým rokem vidíme, že se zapojuje víc lidí, a tak doufáme, že nejen účastníci se zajímají a snaží pomáhat ptákům ve svém okolí. Zároveň bychom chtěli zvýšit povědomí i o možných rizicích spojených s nevhodným krmením.

Kdo se do sčítání může zapojit a jakým způsobem? Probíhá podobná akce i v jiných zemích? 

Sčítání se může zúčastnit úplně každý bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Stačí si najít vhodné místo k pozorování ptáků a podle metodiky na webu ptacihodinka.cz po jednu hodinu zaznamenávat nejvyšší počet najednou pozorovaných jedinců každého druhu. Výsledky pak stačí odeslat pomocí online formuláře na webu. Ptačí hodinka se stejnou metodikou probíhá v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku, ale podobné sčítání funguje ve většině zemí, kde lidé pravidelně ptáky přikrmují.

Proč se stanovil pro sčítání ptáků zrovna tento datum – víkend 6.–8. ledna 2023? 

Podle metodiky projektu se snažíme sčítat vždy v podobném termínu na začátku ledna, abychom mohli data napříč roky, ale i zeměmi srovnávat.

Jakou „odměnu“ získají sčítači? Přibývá díky této akci třeba i členů České společnosti ornitologické (ČSO)?

Jako účastník projektu vidím dvě hlavní odměny – možnost strávit hodinu cíleným vnímáním našeho okolí, kdy se můžu díky ptákům také něco dozvědět, a za druhé je to zapojení se do velkého projektu občanské vědy, který pomáhá dlouhodobě zjišťovat, jak se daří ptákům v našem okolí. Čím více lidí se do sčítání zapojí, tím kvalitnější informace o přezimujících ptácích získáme. Pokud se účastník rozhodne stát členem České společnosti ornitologické (ČSO), získá dále spoustu členských výhod a jistotu, že svým dílem přispívá k ochraně ptáků. Díky popularitě hodinky se povědomí o ČSO a jejích aktivitách dostává k širokému množství lidí, díky čemuž se nám daří každoročně oslovovat nové členy.

Co je primárním úkolem a cílem ČSO? Kdo se může stát členem? Musí mít třeba přírodovědné vzdělání nebo znalosti ptáků? 

Primárním cílem je ochrana ptáků, jejich prostředí a přírody jako celku založeného na vědeckých poznatcích a zapojení široké veřejnosti. Členem se může stát každý bez ohledu na vzdělání nebo znalosti ptáků.

Co všechno svým členům a veřejnosti poskytuje ČSO? S čím se na ni může veřejnost obracet? 

Jako největší nevládní organizace na ochranu ptáků a jejich výzkum v Česku s více jak 6500 členy nabízí ČSO hlavně dlouholeté zkušenosti a znalost problematiky. Proto každý, kdo se chce například dozvědět víc o ptácích, zapojit se do jejich výzkumu a ochrany nebo si nechat poradit, tak může ČSO kontaktovat. Pro veřejnost ČSO každoročně pořádá řadu vzdělávacích programů a akcí, jako jsou například četné vycházky s pozorováním ptáků nebo kurz určování ptáků aj. Členové ČSO mohou navíc čerpat řadu členských výhod, jako je zvýhodněná účast na exkurzích, konferencích a dalších akcích, odběr časopisu Ptačí svět, slevy v e-shopu ČSO a na e-shopech vybraných partnerů, možnost návštěvy terénních stanic a mnohé další.