Jmelí: Tato posvátná rostlina druidů se stala jedním ze symbolů Vánoc

Jmelí. Zdroj: www.publicdomainpictures.net

Jmelí skutečně patří k symbolům Vánoc. Už ve starověku byly známy jeho léčivé účinky a přisuzovala se mu řada magických sil. Roste jak na jehličnatých, tak na listnatých stromech a jeho listy zůstávají zelené po celý rok. Jedná se vlastně o poloparazitující rostlinu, která prý umírá až se stromem, na kterém žije.

Mytologie

Jmelí má své místo v náboženské tradici u řady evropských národů. V germánské mytologii například bylo spjato s osobou boha jara a plodnosti Baldra.

Pro keltské druidy mělo zvláštní význam. Za určité fáze měsíce, oděni do slavnostních bílých oděvů, odřezávali zlatými srpy jmelí ze stromů. Mohli tak činit pouze oni a Keltové věřili, že tato rostlina dokáže vyléčit všechny nemoci. Obzvláště velký význam mělo jmelí z dubu. To pak druidové nosili na krku a chránili se tak před zlými silami.

Křesťanství

V raném křesťanství se tradovalo, že jmelí bylo dříve stromem, z jehož větve prý Josef vyřezal kolébku pro Ježíška. Pak byl ze stromu ovšem vyroben kříž, na němž byl Ježíš ukřižován. Za to se potomci jmelí tak styděli, že se seschlo do drobného keře. Způsob obživy jmelí symbolizuje obřad přijímání Kristova těla a krve, zřejmě i proto se udrželo  jmelí jako symbol vánočních svátků.

Lidové zvyky

Pokud otec rodiny na Štědrý den ráno zavěsí nad štědrovečerní stůl kytičku větévek, zajistí tak domu štěstí. Pokud je jmelí darováno, jeho magický účinek se zvětšuje. Darované jmelí přináší odvahu, lásku, štěstí a ochranu před nemocemi. Jmelí navíc prý splní přání každému, kdo ho zašeptá do plamínku první zapálené svíčky na vánočním stromečku.

V Rakousku se věřilo, že jmelí nad štědrovečerním stolem přinese bohatou úrodu. Irové ze jmelí splétali náramky, které měly přinášet štěstí stejně jako třeba čtyřlístek.

A vánoční políbení pod jmelím? Tento zvyk přivezli s sebou zřejmě ve středověku angličtí žoldnéři do Německa a Švýcarska – podle něj mohl muž políbit každou dívku, kterou zastihl pod zavěšeným jmelím. Dnes se traduje, že když se pod jmelím políbíte s někým, koho máte opravdu rádi, jmelí pomůže, aby vaše láska vydržela. Míra šťastného citu také závisí na počtu bobulek, které jmelí obsahuje. Samozřejmě, že čím je jich více, tím lépe.

Jmelí se připisuje i ochrana před ohněm a čarodějnicemi, také uhranutí zlými duchy. Staří Řekové věřili, že dokáže otevřít brány do podsvětí.

Staří Řekové a Římané odvarem z listů jmelí pomáhali snižovat krevní tlak a tlumit bolest hlavy. V lidovém léčitelství je dodnes jmelí používáno nejčastěji jako nálev. To vše však pouze po poradě s lékařem.