První soukromé gymnázium v Mladé Boleslavi.

Boleslavskou soukromou střední odbornou školu a Gymnázium, s.r.o., se sídlem v Mladé Boleslavi, najdete v Železné ulici. Druhá budova školy se nachází ve Viničné ulici, kde jsou především odborné učebny. Školu navštěvuje celkem 250 žáků v denním studiu, patří tedy mezi školy s  méně početnými třídami, kde se všichni žáci i učitelé dobře znají. Nabízí zajímavé a atraktivní obory pro dívky i chlapce. Pro toho, kdo má rád děti a chce s nimi v budoucnu pracovat, je obor Předškolní a mimoškolní pedagogika ideální volbou. Absolvent nalezne uplatnění jako učitel mateřské školy, pedagog volného času ve školských zařízeních, ve střediscích volného času i ve školních družinách. Náš absolvent je  dobře přípraven pro další pedagogické  studium na vysoké škole. Komunikativním mladým  lidem, kteří rádi pečují o svou vizáž a chtějí se starat nejen o svůj zevnějšek, ale i o druhé, nabízí škola dva obory: maturitní obor Kosmetické služby a tříletý obor Kadeřník. Žáci oboru Kosmetické služby se naučí nejen klasickou kosmetickou péči, ale i manikúru a pedikúru, sportovní a relaxační masáže včetně dalších odborných činností, jakými jsou např. tvorba gelových nehtů a různé druhy masáží – lymfatické, medové, čokoládové. Z dalších odborností jmenujeme např. permanentní prodlužování řas, laminace obočí a řas, trvalá na řasy atd. Žáci se učí pracovat i s přístrojovou technikou, která k péči o tělo neoddělitelně patří. Absolventi najdou uplatnění v malých či velkých kosmetických studiích, ve vlastních salonech, ve SPA, v hotelech nebo v lázeňství. Mohou také pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. K dobře upravené vizáži každé ženy či muže patří péče o vlasy a vousy, a to nabízí tříletý obor Kadeřník. Žáci se naučí vše, co je pro tuto práci potřebné: různé druhy střihů, barvení vlasů, melírování, vytváření náročných společenských účesů, tvorbu pánských „Barber“ střihů atd. Gymnázium, jehož první ročník škola otevřela v roce 2021, je prvním soukromým gymnáziem v Mladé Boleslavi. Předností je nízký počet studentů ve třídě. Škola chce dodržet limit do 20 žáků ve třídě a nabídnout tak větší prostor pro jejich individuální rozvoj. Žákům vyšších ročníků nabízíme pedagogické nebo ekonomické zaměření. Mohou se tak kvalitně připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu vybraného oboru. Škola se chce nadále ubírat směrem, který bude cílit na kvalitní výuku, ale především na žáka, na jeho osobnostní rozvoj a přípravu na jeho budoucí povolání. Je toho ještě hodně, co škola žákům nabízí. V  posledních dvou letech byly zrealizovány zahraniční zájezdy do Spojených arabských emirátů na Expo 2020, Londýna a do Vídně. Žákům jsou nabízeny studijní pobyty na Slovensku a v Turecku. Vše podrobně lze najít na stránkách školy www.bossmb.cz. Zájemci o studium se mohou přijít do školy podívat v den otevřených dveří, tj. ve čtvrtek 12. 1. 2023 a v sobotu 21. 1. 2023, nebo si dohodnout individuální schůzku v sekretariátu školy. Každému zájemci bude vyhověno.