Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Přijeďte do jednoho města a poznáte dvě

Brandýs nad Labem. Autor: VitVit. Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
Brandýs nad Labem. Autor: VitVit. Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Vyrazte s námi na výlet do města s nejdelším názvem v České republice. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je vlastně souměstí ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ. Rozkládá se na obou březích řeky Labe a každá část má svou vlastní historii, ale i současnost. V Brandýse můžete navštívit nejvýznamnější renesanční památku středních Čech, zámek Brandýs nad Labem, Stará Boleslav ochraňuje mnoho národních kulturních památek. Město obklopují lužní lesy a vodní plochy, které lákají k rekreaci, ke sportování a cykloturistice.

Brandýs nad Labem zve na zámek i do katovny

Bezesporu pozoruhodnou památkou, kterou byste měli navštívit, je renesanční zámek Brandýs nad Labem. Najdete zde trvale přístupnou historickou expozici v původních císařských komnatách, knihovnu toskánských Habsburků Národního muzea, navštívíte černou kuchyni gotického hradu, alchymistickou dílnu a také si můžete zahrát únikovou hru a najít poklad Rudolfa II.

Staňte se členem FB skupiny Fajnvylety.cz a získáte přístup ke stovkám tipů na zajímavé výlety. Podělte se o fotky a zážitky z vašich výletů.

Rudolfinka, osmdesát metrů dlouhá krytá chodba, kterou procházel císař Rudolf II. ze zámku do svých zahrad, překračuje na pilířích hradní příkop a ústí přímo v bývalé soukromé císařově zahradě. Je vzácnou architektonickou památkou, a ačkoli byla za třicetileté války rozsáhle pobořena, její renesanční zdivo zdobené sgrafity i původní rudolfinský krov se v části u zámku dodnes zachovaly.
Pod Rudolfinkou sestupuje až k hladině řeky budova zámeckého pivovaru. Dnešní podobu získala v 18. století za barokní přestavby, na níž se podílel císařský dvorní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer.

Zámek Brandýs nad Labem. Autor: Zdeněk Fiedler. Zdroj: Creative Commons BY-SA 3.0
Zámek Brandýs nad Labem. Autor: Zdeněk Fiedler. Zdroj: Creative Commons BY-SA 3.0

Oblastní muzeum Praha-východ najdete v renesančním domě čp. 97, zvaném Arnoldinovský. Mimo celé řady sbírkových kolekcí z regionální historie a antropologie, přírodnin, výtvarného umění a bohatých archivů tu najdete také archeologické nálezy, dokládající pravěké osídlení zdejšího kraje.
Navštivte brandýskou katovnu s jedinečnými renesančními sgrafity, v jejímž suterénu objevíte expozici věnovanou hrdelnímu a útrpnému právu. Otevírací doba je od dubna do září, avšak je nutné, abyste si prohlídku předem objednali na telefonním čísle +420 731 449 335.

Katovna v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Autor: VitVit. Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
Katovna v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Autor: VitVit. Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Poznejte krásu renesance i baroka v Brandýse nad Labem

Další významnou renesanční stavbou je kostel Obrácení sv. Pavla, postavený v letech 1541 až 1542 milánským stavitelem Matteo Borgorellim, původně jako modlitebna Jednoty bratrské.
Nesmírně cenným, plně dochovaným renesančním objektem je také podzámecký most z roku 1603, jeden z nejstarších kamenných mostů v Čechách, který v téže době se svými jedenácti moučnými koly patřil k největším v Čechách.
Z bohatých časů renesance se na náměstí dochovala původní radnice a některé obytné domy, mezi nimi tzv. dům Valdštejnský a také Arnoldinovský č. p. 97.

Mezi barokní stavby v Brandýse nad Labem patří děkanství a zvonice z roku 1773 a zcela neopakovatelnou stavbou je barokní zámecký pivovar, jediný známý objekt průmyslového charakteru stavěný Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.

Židovský hřbitov a brandýská synagoga připomínají bohatou historii zdejší židovské obce. Synagoga v Brandýse nad Labem je přístupná od 1.5. do 31.10. denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00 hod.

Stará Boleslav. Autor: VitVit. Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
Stará Boleslav. Autor: VitVit. Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Vejděte do Staré Boleslavi městskou bránou

Než se však vydáte za objevováním staroboleslavských pamětihodností, které stojí na nejstarším poutním místě v českých zemích, navštivte v bráně archeologickou expozici ve všech jejích patrech. Poví vám příběh středověké Staré Boleslavi.

Bazilika sv. Václava nad starobylým podzemním kostelem sv. Kosmy a Damiána, která bezpochyby patří k nej boleslavským památkám, ve svých zdech chránila místo, kde stával dřevěný kostelík Boleslavova hradu, místo umučení a prvního hrobu knížete Václava. V tzv. Vrábské kapli uvidíte výjev umučení knížete zobrazený v pískovcovém sousoší z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Kníže Václav, jehož ostatky zde spočinuly v prvním hrobě a po třech letech byly slavně přeneseny ke sv. Vítu na Pražský hrad, se stal hlavním patronem českého národa.

Kostel svatého Václava ve St. Boleslavi. Autor: Hana Němečková. Zdroj: Creative Commons BY-SA 4.0
Kostel svatého Václava ve St. Boleslavi. Autor: Hana Němečková. Zdroj: Creative Commons BY-SA 4.0

U barokní kaple blahoslaveného Podivena se podle pověsti ocitnete na místě, kde zemřel blahoslavený Podiven. Byl služebníkem sv. Václava a později byl zabit stejnými vrahy jako sv. Václav. Nedokázal odpustit Václavovým vrahům a jednoho z vůdců spiknutí probodl. Byl zajat a oběšen. Jeho ostatky jsou dnes uloženy na hřbitově u chrámu svatého Víta.

Knížecí kostel sv. Klimenta je svědectvím působení cyrilometodějské misie v našich zemích. Spolu s kostely sv. Václava a Panny Marie patří mezi národní kulturní památky ve Staré Boleslavi. Baziliku Nanebevzetí Panny Marie si můžete prohlédnout denně kromě pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hod. Třetí románský kostel neznámého zasvěcení, jehož základy jsou přiznány v kamenné dlažbě Svatováclavského náměstí, umocnil duchovní i politický význam Staré Boleslavi.

Památné stromy na židovském hřbitově v Brandýse nad Labem. Autor: Jan Polák. Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Památné stromy na židovském hřbitově v Brandýse nad Labem. Autor: Jan Polák. Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Procházka přírodou souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Vyjděte si na procházku přírodní památkou Hluchov, protkanou cestami v lužním lese polabské nížiny. Najdete zde zajímavé a chráněné druhy rostlin, hmyzu, obojživelníků i ptáků.
Nebo vkročte do parku Houšťka, kde najdete mnoho atraktivit. Například dětské lanové hřiště, dendrologickou naučnou stezku i běžecký okruh Lesoparkem Houštka.

Historie Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav, města dvou měst

Historický význam obou měst se započal roku 1960, kdy došlo ke sloučení v jeden správní celek, a to město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Dějiny Brandýsa nad Labem jsou spojené s císařskými a královskými tradicemi českých zemí a stejnojmenný zámek v jeho centru, který byste určitě neměli minout, je jednou z nejvýznamnějších renesančních památek středních Čech, pevně spjatou s hlavním proudem českých dějin. Stará Boleslav, jejíž historie sahá do začátku 10. století, je místem zrodu české státnosti a staroboleslavské chrámy, které jsou zasvěcené křesťanské tradici svatováclavské a mariánské, patří mezi národní kulturní památky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Autor: VitVit. Zdroj: Wikipedia Commons CC BY-SA 4.0
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Autor: VitVit. Zdroj: Wikipedia Commons CC BY-SA 4.0

Co by vás z historie města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav mohlo určitě zajímat?

  • Sloučením obou, dříve samostatných, měst v jedno vznikl nejdelší obecní název v České republice.
  • Ve Staré Boleslavi byl v roce 935 zavražděn kníže Václav Přemyslovec, světec a hlavní patron českého národa.
  • Stará Boleslav je nejstarší české poutní místo.
  • Zámek Brandýs nad Labem je vedle Pražského hradu jediným zámkem u nás, kde v průběhu čtyř staletí prodlévali všichni čeští králové.

Místo výletu

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Město: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kontakt

Městské informační centrum
Kočárovna
Plantáž 2480
25 001 Brandýs nad Labem

telefon: +420 731 660 933
e-mail: infocentrum@brandysko.cz
www.brandysko.cz

Tip na fajn výlet

Užijte si hezký výhled na matičku Prahu z proutěné vyhlídkové krásky Doubravky s větrnou korouhvičkou. Rozhledna Doubravka je zcela unikátní vyhlídková věž, postavená na třech nohách.