Přijdete o vrácené doplatky za léky, když zapomenete zajít se složenkou včas na poštu?

Zdroj: pxhere.com, free image

Nárok na vrácení doplatku za léky se nemusí nutně týkat jen seniorů, má na něj totiž nárok každý pojištěnec zdravotní pojišťovny. Pokud zaplatíte více, než je zákonem stanovený limit, peníze jsou vám vráceny prostřednictvím poštovní poukázky. Tuto můžete obdržet až čtyřkrát ročně. Může se však stát, že na ni zapomenete a vylovíte ji z šuplíku až po termínu splatnosti. Přijdete o své peníze? A musíte vše vůbec řešit nepohodlnou složenkou?

Co je to ochranný limit

Úplně správně se nejedná o vrácení doplatků, ale o vrácení přeplatku na doplatcích za léky. Existují totiž zákonem stanovené ochranné limity, jejichž cílem je zabránit situaci, kdy by bylo zdraví člověka ohroženo jen proto, že by neměl dostatek peněz na pořízení potřebných léků. Ochranné limity se týkají pouze léků na předpis, tedy nikoli léků, které si zakoupíte v lékárně sami na základě svého vlastního uvážení.

Do limitu se započítávají doplatky za částečně hrazené léky, a to ve výši doplatku na nejlevnější variantu léku, která obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání (např. polykání ústy).

Výše limitu záleží na věku

  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 70 let),
  • 1 000 Kč u pojištěnců od 65 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 65 let) do 70 let,
  • 5 000 Kč u pojištěnců od 19 do 64 let,
  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 18 let)
  • 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu 3. stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni ve 2. nebo 3. stupni invalidity a nebyl jim přiznán invalidní důchod z důvodu nedostatečné doby pojištění.

Co udělat, abyste své peníze dostali

Pokud nestihnete uplatnit poštovní poukázku na České poště v termínu její platnosti, o přeplatek nepřijdete. Nevyplacené přeplatky za 1. až 3. čtvrtletí příslušného kalendářního roku jsou vyplaceny souhrnně ve 4. čtvrtletí (vypláceno v únoru následujícího roku).

Pokud si však nestihnete vyzvednout poštovní poukázku s přeplatkem za 4. čtvrtletí, musíte se dostavit na nejbližší klientské pracoviště a zažádat o opakované vyplacení přeplatku.

Přeplatky si můžete nechat i zasílat na účet

Poštovní složenka není jediné řešení, jak přeplatek získat. Další možností je nechat si jej zasílat na váš bankovní účet, což je zpravidla ideální řešení. Informujte se u své  zdravotní pojišťovny, jestli je nutná osobní návštěva pobočky, nebo je možné vyplnit žádost online. Přeplatky vám budou již pravidelně zasílány na bankovní účet a příště nebudete muset hlídat termín, kdy utíkat na poštu s poštovní poukázkou.

Zdroj: Informace VZP