Stavba nové protihlukové stěny změní na čas provoz na benešovské části D1

Foto: ŘSD

BENEŠOV – Při krajnici levého jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu vyroste nová 400 metrů dlouhá protihluková stěna. Konkrétně podél obce Hulice na Benešovsku, kde naváže na stávající stěnu. Část bude vedena i na mostě v km 59,632 – 59,660.

Na jaře

V rámci výběrového řízení zvítězila nabídka od společnosti Algon a.s. Ta se zavázala realizovat zakázku za smluvní cenu 14,62 mil. Kč (bez DPH). Firma už koncem září 2022 převzala staveniště a zahájila přípravné práce. Hlavní proběhnou na jaře tohoto roku.

Jak se pojede?

Práce na dálnici D1 proběhnou za provozu v režimu 2/2. Provoz ve směru na Prahu povede 2 provizorními jízdními pruhy. V průběhu montáže na mostě se počítá také s omezením provozu na silnici III/1265 pod dálnicí. Podle aktuálně probíhajících prací se vždy uzavře 1 jízdní pruh.

Východy

Na straně přivrácené k dálnici bude stěna s pohltivým povrchem, na mostě v odrazivém provedení. Počítá se s trojicí únikových východů s dveřmi. V rámci stavby v místě stěny proběhne také doplnění a výměna stávajících svodidel.