Prezidentské volby: Kde budou k dispozici hlasovací lístky a jak volit mimo místo trvalého bydliště?

Zdroj: Pxhere/Mohamed Hassan

ČESKO – Druhé kolo prezidentských voleb proběhne již na konci tohoto týdne, volební místnosti se otevřou opět v pátek ve 14.00. Volit bude možné také během soboty. S jakými změnami oproti prvnímu kolu musí voliči počítat? A co když se ve dny voleb nebudou vyskytovat v místě svého trvalého bydliště?

Ačkoliv v případě prvního kola voličům přišly obálky s volebními lístky poštou, druhé kolo se ve své organizaci liší. Hlasovací lístky tedy nelze očekávat ve schránce, ale budou k dispozici až ve volebních místnostech, od těch, jež byly zasílání v prvním kole, se liší svým obsahem a také barvou (letos jsou žluté). Až na místě také všichni voliči obdrží úřední obálku, do níž zvolený lístek vloží, a následně vše vhodí do hlasovací schránky.  Do volební místnosti si tedy každý s sebou musí přinést jen občanský průkaz (či cestovní doklad) a v případě, že nevolí v místě svého trvalého bydliště, také voličský průkaz.

O volební průkaz lze zažádat do této středy

Již během prvního kola prezidentských voleb se ukázalo, že volební účast je oproti standardům poměrně vysoká. K volbám se přitom rozhodli vyrazit i ti, kteří v daný termín nebyli přítomni v místě svého trvalého bydliště, a tak pro možnost volit na jiném volebním místě zažádali o voličský průkaz. Tato možnost samozřejmě trvá i pro kolo druhé. „Zájem je skutečně větší, i volební účast v prvním kole byla v zásadě rekordní, takže tomu odpovídá i množství vydaných volebních průkazů,“ upřesnil tak Tomáš Jirovec, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra.

Zatímco písemné žádosti o vydání voličských průkazů bylo třeba na příslušné obecní úřady nutné doručit nejpozději v pátek 20. ledna, osobně lze tamtéž žádat až do středy tohoto týdne. V případě, že ti, kteří zažádali o zaslání voličských průkazů poštou, zásilku ještě neobdrželi, mohou se informovat na místě podání žádosti o tom, zda zásilka byla odeslána a příp. jaké má číslo. Pak se lze dotazovat České pošty a zkusit zásilku vytrasovat.

Jak správně volit?

Pro všechny voliče samozřejmě platí, že se musí dostavit do příslušné volební místnosti, která je určena dle trvalého pobytu. Pokud člověk disponuje voličským průkazem, může volit kdekoliv na jakémkoliv volebním místě. „Problematická může být situace, pokud člověk o volební průkaz požádá, ale nakonec si jej nevyzvedne – a pak se třeba vydá do volební místnosti dle trvalého bydliště,“ upozornil ale Jirovec. V případě, že voliči byl již voličský průkaz vydán (byť nebyl vyzvednut), platí totiž, že volit bez něj mu nebude umožněno. Aby hlas nebyl neplatný, v obálce opatřené úředním razítkem pak smí být vždy vložen pouze jeden lístek – a musí se jednat o volební lístek na oficiálně předepsaném tiskopise. Lístek také nesmí být poškozený – přetržený.

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 27. ledna od 14.00 do 22.00 a v sobotu 28. ledna od 8.00 do 14.00.