Na podání daně z nemovitosti zbývá jen pár dní. Koho se týká a jak ho podat

Ilustrační foto

Posledního ledna skončí lhůta pro podání tzv. přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023. Pozor, není to totéž jako splatnost daně, která má ještě čtyři měsíce čas. Podání přiznání nám většinou činí určitý problém, protože se jedná o záležitost, kterou vyřizujeme jen párkrát za život. Jak tedy na to?

Kdo musí přiznání podat

Přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2022 nově nabyli do svého vlastnictví například pozemek, dům nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Ti, kteří nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu, a to písemně nebo při osobní návštěvě.

Na kdy se  přiznání podává

Daňové přiznání se podává na zdaňovací období roku 2023 (tj. dopředu), a to podle stavu k 1. lednu 2023.

Jak přiznání podat

Finanční správa doporučuje poplatníkům využít Online finanční úřad, pomocí kterého mohou podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova. Podrobný souhrn toho, kdo musí podávat daňové přiznání včetně kompletních informací k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí, je dostupný na webu Finanční správy.

Pokud však patříte  mezi osoby se zpřístupněnou datovou schránkou, která vám byla zřízena ze zákona, máte povinnost podat přiznání pouze elektronicky.

Platba daně

Na základě podání přiznání je vám vyměřena daň z nemovitých věcí, kterou musíte zaplatit do 31. května 2023. Tento termín platí, pokud se jedná o daň do 5 000 Kč. Nad tuto hranici je možno daň rozdělit do dvou splátek. Následně ji platíte do tohoto termínu každoročně po dobu vlastnictví nemovitosti.

Složenky už nejsou zadarmo

Prvního ledna 2023 došlo ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A , kterou bylo možné platit daň z nemovitých věcí bez poplatku. Letos vám sice opět přijde Poštovní poukázka A, nicméně Česká pošta již tuto formu úhrady zpoplatnila. Při platbě do 5 000 Kč včetně, zaplatíte za tuto poštovní službu poplatek ve výši 49 Kč.

Další možnosti platby

Uhradit daň můžete také bankovním převodem, prostřednictvím SIPO či použít elektronické bankovnictví včetně QR kódu. Úhrada v hotovosti je omezena pouze na určitá pracoviště.

Údaje pro placení daně

Pokud nemáte SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě.

Co když vaše obec zvýšila místní koeficient

Pokud jste jako vlastník nemovitosti podávali v uplynulých letech přiznání k dani z nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně (koupě, převedení do osobního vlastnictví atd.) daňové přiznání znovu nepodáváte. Skutečnost, že se změnil místní koeficient nebo cena půdy, není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání. Změna (naneštěstí většinou směrem nahoru) se vám automaticky promítne do výše vyměřené daně.

Zdroj: Finanční správa