Rakovník rozhodl, jak se projeví inflace ve změnách cen za služby a nájmy!

Foto: Město Rakovník

RAKOVNÍK – Vzhledem k nárůstu inflace v minulém roce až do výše 15,1 % , projednala rada města změny některých cen za služby a také nájemních či pachtovních smluv.

Pohřebiště

S účinností od 1. 3. 2023 zůstanou ceny za služby spojené s nájmem hrobového místa i cena nájemného za hrob ve stejné výši jako v roce 2022. Radní to zdůvodnili dosavadní péčí uživatelů o majetek města a snižováním nákladů města v oblasti péče o případně opuštěná hrobová místa. Kalkulace cen služeb bude na vývěskách městského pohřebiště.

Nebytové prostory a pozemky

V případě nájemních a pachtovních smluv na nebytové prostory a pozemky se valorizace v souladu s mírou inflace neuplatní. Nájemné, pachtovné se navýší pouze o 5 %. Město tím chce  podpořit především drobné podnikání a místní obyvatele.

Nájemní byty

U bytů ve vlastnictví města se  nájemné navýší u všech smluv podléhajících valorizaci  v souladu s mírou inflace za rok 2022.
Podle zákona si mohou pronajímatel (zde město) s nájemcem ujednat každoroční zvyšování nájemného. Takovou dohodou je například inflační doložka. To je obvykle článek či bod v nájemní smlouvě. Podle toho je pronajímatel oprávněný zvyšovat nájemné v závislosti na vývoji inflace.