Kriminalita na Praze – západ za rok 2022 poklesla nejvíc z celé republiky. Objasněnost ale také!

Ilustrační foto: unsplash

PRAHA – ZÁPAD – Policie ČR vyhodnotila kriminalitu za minulý rok. Na území okresu Praha – západ to nevypadlo v porovnání s ostatními okresy špatně.

V loňském roce došlo na okresu Praha-západ k poklesu kriminality o 61 případů. Celkem bylo spácháno 1035 trestných činů a objasněno jich bylo téměř 33 %.

Krádeže s malou objasněností

Nejvíce se na kriminalitě podílela majetková trestná činnost v počtu 614 činů. Zatímco došlo k jejímu nárůstů oproti roku 2021 o 10 případů, objasněnost mírně klesla na 12%.

V oblasti násilné a mravnostní trestné činnosti policie eviduje u každé celkem 50 případů, což je shodně o 3 méně než v roce 2021. Objasněnost byla také shodná a činila 50 %.

Narůstá kybernetická kriminalita

Počet registrované drogové trestné činnosti se snížil. Počet hospodářských trestných činů snížil na 60, tedy o 40 činů méně než v roce 2021. Jejich objasněnost všal klesla.

V oblasti kybernetiky a ostatní kriminality páchané v kyberprostoru je evidován nárůst napříč celou republikou. Jen v rámci Územního odboru Praha – Západ v loňském roce narostl o více jak 227 %.

Celkem se v roce 2022 zaevidovalo celkem 118 případů kybernetické kriminality, oproti pouze 36 v minulém roce. Objasněnost také klesla na pouhých 10%. Proto se na oblast kybernetické kriminality policisté letos zaměří.