Bezdomovci riskují život! Než v Naději, ustelou si radši v kontejneru s odpadem!

Foto: mbnet

MLADÁ BOLESLAV – V poslední době si místní lidé bez domova stále častěji stelou v městských kontejnerech na odpad. Minulý týden jeden takový případ neskončil tragicky jen díky všímavosti zaměstnancům úklidové firmy.

Při vyvážení odpadků si pracovníci firmy všimli mezi odpadky lidské nohy. Její majitel se zahrabal pod odpadky a hrozilo mu tak v lepším případě těžké poranění. Svozové auto je totiž vybaveno výkonným lisem na odpad.

Odmítají azylová střediska

Na dalšího nezvaného kontejnerového nocležníka upozornila v úterý ráno městskou policii jedna z obyvatelek Jiráskovy ulice. Všimla si podivného chrutí v kontejneru na tuhý domovní odpad. Přivolaný strážník zde potom objevil dalšího spícího bezdomovce. Nezbylo než ho vyzvat k okamžitému opuštění specifického obydlí. Pak poučit o rizicích. Jako bonus mu strážce pořádku k přespávání doporučil azylové středisko Naděje.

Řada bezdomovců se ale azylovým střediskům vyhýbá, protože je pro ně těžké přizpůsobit se tamním pravidlům. Největší problém jim dělá vzdát se alkoholu či drog. Raději volí možnost přespat na ulici.

Kontejnery jako šatní skříně

Jinou problematickou kapitolou jsou bezdomovci, kteří si zvykli využívat kontejner na textil jako šatní skříň. Kromě toho, že jim při lezení do nádob na odložené oděvy hrozí nebezpečí zranění, dělají u kontejnerů značný nepořádek. Veškeré vyházené šatstvo nechávají válet kolem.
K dispozici přitom mají čisté oblečení jak v Naději, tak v Boleslavském ošatníku na Staroměstském náměstí.

Foto: mbnet