Virtuální realita zachraňuje životy dětí v Milovicích!

Dívka s s virtuálními brýlemi 4D , foto: MP Milovice

NYMBURK – Městská policie Milovice má ve svém vlastnictví naprostý unikát. Jedná se o brýle virtuální reality, ve kterých jsou nahrané reálné silniční přechody v Milovicích. Děti z místních základních škol si mohou v rámci prevence vyzkoušet chování na těchto úsecích komunikací .

První zkouška brýlí proběhla ve čtvrtých třídách ZŠ Juventa Milovice. Děti si nasadily brýle a ocitly se na reálných přechodech města. Musely správně posoudit situaci a rozhodnout se, kdy je bezpečné přejít.

“Je to skvělý způsob, jak dát dětem praktickou zkušenost s dopravním prostředím. Můžeme jim ukázat, jaké nebezpečí hrozí a jak se jim vyhnout,” uvedl zástupce ředitele MP Milovice Jaroslav Kužel.

Milovická městská policie je první v České republice, která používá brýle virtuální reality k těmto účelům. Projekt byl možný díky spolupráci s pracovníkem IT města Milovice Davidem Krečmerem, který pomohl s uvedením brýlí do provozu.

Městská policie plánuje rozšířit simulaci o další scénáře a nabídnout ji i dalším školám v okolí.

 

Foto: MP Milovice