Tollán: Bývalé hlavní město Toltéků bylo prý zároveň městem bohů

Tollán - sochy. Zdroj: www.flickr.com

Národy, které se usadily v této oblasti, ji nazvaly Teolalpa – Země bohů. Tady prý mluvili nižší bohové s vyššími. Tollán, hlavní město Toltéků, obklopovala jakási aura svatosti, k čemuž přispívali i kamenní obři, kteří dodnes ční k obloze. Říká se, že sochy jsou obrazy bohů, se kterými byli kdysi ve spojení králové a kněží.

Příchod Aztéků

Kolem roku 1215 dorazili Aztékové do Mexického údolí – jenže to už se tradovala říše Tollán jen v pověstech. Ovšem při pohledu na ohromné zříceniny budov a sochy Aztékové užasli.

Podle tradice byli Toltékové moudří a poctiví, byli považováni za schopné medicinmany, vědce a také zakladatele uměleckých řemesel. Krom toho skládali básně a písně a sestavovali kalendáře, protože se vyznali ve hvězdách.

Ale Toltékové přesto unikají přesné historické identifikaci a archeologické vykopávky zatím nic skutečně neobjasnily, spíše vedou k vytváření dalších pověstí. Ale tradice kultur, které zde existovaly po Toltécích, obsahují rozhodně pravdivé jádro.

Bylo město Tollán původním Tollánem?

Tollán, hlavní město, byl založen údajně roku 856 po Kr. Je ale pravda, že se jedná skutečně o bájné hlavní město se zlatými paláci? Nebo dostalo jen jméno na památku epochy dávno zašlé? Prostorné síně v Tollánu, který známe, naznačují, že se tu musela konat velká shromáždění. Je zajímavé, že kněží v toltécké kultuře ztratili své vysoké postavení, společnost fungovala na základě vojenského řádu. Vládli feudálové, a to zemi, která sahala až do Guatemaly a do Chichén Itzy na Yucatánu. Kolem roku 1000 někteří Toltékové opustili své sídlo a odtáhli na pobřeží zálivu a do Yucatánu a do oblasti Mayů, kteří prý pod jejich vlivem nově rozvinuli svoji kulturu.

Koncem 10. století napadli Tollán barbaři ze severních krajů a roku 1168 město zapálili Chichimekové. Ovšem všeobecný úpadek tohoto dávného národa prý způsobila také občanská válka.

Quetzalcoatl

Když do Mexika přišli španělští misionáři, dozvěděli se, že Toltékové uctívali božstvo jménem Quetzalcoatl (Opeřený had), kterému navzdory mnoha přesvědčení neobětovali lidi, ale motýly.

Kmeny, které Toltéky následovaly, tedy národy Aztéků a Mayů, věřily, že král Quetzalcoatl zmizel, ale jen proto, aby se jednou opět ujal vlády. To se jim stalo osudným – když totiž v Mexiku přistáli Španělé, naplnila se podle těchto kmenů prorocká znamení. Měla se objevit kometa, udeřil blesk bez hromu a další znamení. To vše se odehrálo v roce Ce Acatl – šlo o rok 1519, tedy rok, kdy říši Aztéků dobyl Hernán Cortés.