Lurdy ve Francii: Dívka Bernadette tu měla být údajně svědkem osmnácti zjevení Panny Marie

Lurdy - bazilika. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Mezi nejslavnější lokality, kde byla hlášena zjevení Panny Marie, jsou Lurdy. Leží na řece Gave-de-Pau na úpatí Pyrenejí. Čtrnáctileté venkovance Bernadette Soubirousové se zde v roce 1858 osmnáctkrát zjevila Panna Maria, jak Bernadette prohlašovala – a od té doby se Lurdy staly cílem poutníků.

Bernadettina vidění

První vidění se mělo uskutečnit 11. února 1858, kdy Bernadette se svou sestrou Toinette a kamarádkou Jeanne Abadieovou sbíraly dřevo. Zatímco dvě dívky přebrodily řeku Gave, Bernadette zůstala v jeskyni, které se u nich do té doby říkalo „chlívek“. Náhle zvedla hlavu a uviděla pod nejvyšším otvorem jeskyně ostružinové šlahouny, které se kývaly, přestože je nic neuvádělo do pohybu. Za nimi v ten moment v otvoru jeskyně spatřila ženu v bílém, která jí pokynula na pozdrav úklonou hlavy. Podle Bernadettina popisu byla žena celá v bílém, hlavu jí zakrýval bílý závoj, který jí spadal až na ramena a přes paže téměř k nohám. U každé nohy se pak skvěla žlutá růže. Přes šaty měla modrou šerpu, měla také růženec s bílými korálky. Žena vyhlížela velmi mladě a obklopovalo ji světlo. Když Bernadette odříkala růženec, žena jí pokynula a náhle zmizela.

Tehdy ještě Bernadette neoznačila ženu za Pannu Marii, použila výraz aquero – „ta věc“. Vylíčila svoje vidění matce, načež dostala ona i sestra výprask a bylo jim zakázáno do jeskyně chodit. Přesto se tam Bernadette vrátila a mezi prvním zjevením 11. 2. a 16. červencem spatřila podobných zjevení celkem osmnáct. Při zjevení šestnáctém se paní označila za Neposkvrněné početí. To bylo jméno Panny Marie, které poprvé použil o čtyři roky dříve papež.

Léčivá voda

V průběhu doby, kde ke zjevením docházelo, se Bernadette svěřila knězi, který jí věřil. Při komunikace s Bernadette Panna Maria požádala o vystavění kaple a o to, aby se tam na její počest konala procesí. Ukázala i na místo, kde ze země vyvěraly do té doby neznámé prameny, které podle zjevení obsahují léčivou vodu.

V roce 1876 byla skutečně dokončena bazilika a dnes je tu i velký podzemní kostel. Církev prohlásila zjevení za opravdová a lokalita se tak stala poutní svatyní. První poutníci sem přišli v roce 1877.

Sama Bernadette v roce 1866 vstoupila do řádu Dobročinných sester, v roce 1877 se stala jeptiškou a v roce 1879 zemřela. V roce 1909 bylo její tělo exhumováno a podle svědků nebylo ani trochu zetlelé. V roce 1926 byla blahoslavena a v roce 1933 svatořečena.

Katolický Disneyland

Dodnes jsou Lurdy poutním místem, ale lze říci, že i jakýmsi turistickým centrem. Obchod zde také kvete, prodají se zde ročně statisíce sošek Panny Marie, ale i tretek se znakem Lurd nebo dokonce pastilky ze Svaté vody. V Lurdech se spotřebuje více víc svíček než kdekoliv na světě – sedm set tun ročně. Hned po Paříži je to francouzské město s nejvíce hotely. Podle statistik v Lurdech v roce 1877 navštívilo svatyni 366 lidí – v roce 2000 jich prošlo městem kolem šesti milionů.

Návštěvníci považují Lurdy za místo obdařené skutečnými léčivými schopnostmi a jako hluboce duchovní místo. Samozřejmě sem putují lidé s nejrůznějšími vadami nebo trápením, ale říkají, že pokud se o svoje problémy podělí s ostatními poutníky, lépe pak dokáží přijmout svůj osud.

Církev zde i tak uznala 66 zázraků, které se tu měly odehrát.