Zaměstnání plus přivýdělek na dohodu. Jak si poradit s daňovým přiznáním II: Vyplnění (nejen) online

Zdroj: pixnio.com

první části této trojdílné minisérie jsme si řekli, jaké materiály si zajistit, než se střemhlavě vrhneme do vyplňování daňového přiznání. Jeho vyplnění má sice ještě stále čas, nicméně raději zbytečně neotálejte. S blížícím se termínem budou na finančních úřadech přibývat fronty a úředníci nebudou mít čas zvedat telefony a odpovídat na vaše případné dotazy.

Kde najdete online formulář

Tento článek vám bude užitečný i tehdy, pokud chcete postupovat klasicky s tužkou a papírem. Kolonky v obou formulářích jsou totiž obdobné. Jděte na portál Moje daně a následně zvolte tuto cestu: Elektronická podání pro finanční správu → Elektronické formuláře → Daň z příjmů FO. Jelikož jste zaměstnanec nemající příjmy z podnikání, ale pouze z dohody (nejčastěji DPP do 10 000 Kč/měs.), zvolíte následně variantu Daň z příjmů FO pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti.

Nápověda

Pokud potřebujete bližší vysvětlení, můžete nahoře přepnout do Průvodce. Avšak i v normálním zobrazení získáte základní nápovědu kliknutím na „i“ v černém kolečku

Komu daň předkládáte a typ přiznání

V první kolonce zvolíte z nabídky místně příslušný finanční úřad, např. FÚ pro Moravskoslezský kraj, v druhé kolonce územní pracoviště, např. Ostrava II.

V ř. 02 uvedete DAP (daňové přiznání) řádné. Opravné by bylo, kdybyste si v řádném přiznání našli chybu a své původní přiznání opravovali. Přiznání podáváte za r. 2022 (tedy za loňský rok) nebo jeho část.

1. oddíl: Údaje o poplatníkovi

Vyplníte potřebné osobní údaje, jelikož poplatník jste vy. Údaje o podepisující osobě se vás netýkají, protože si vše vyplníte a podepíšete osobně sami.

2. oddíl: Základ daně z příjmu FO ze závislé činnosti

Abyste mohli v ř. 22 uvést souhrnný příjem od všech zaměstnavatelů, rozklikněte si v interaktivním formuláři výpočtovou tabulku. Nyní budete potřebovat potvrzení o příjmech od všech svých zaměstnavatelů, viz náš díl I. Uvedete úhrn příjmu ze svého pracovního (tj. klasického zaměstnaneckého) poměru a k němu příslušnou sraženou zálohu na daň.

Pomocí ikony umístěné pod tabulkou Přidat řádek, postupně vyplníte další příjmy plynoucích z jednotlivých DPP a také příslušnou výši srážkové daně podle zvláštní sazby (tj. § 36 odst. 6 zákona). Vše opět najdete v příslušném potvrzení o příjmech.

Jakmile vyplníte všechny příjmy, kliknete na ikonu Zpět na Výpočet daně a zjistíte, že se vám automaticky vypočetly hodnoty v mnoha dalších řádcích (např. 22, 24, 32, 33). U papírového formuláře byste museli vše pracně počítat sami, a ještě byste se možná i spletli.

3. oddíl: Nezdanitelné části základu daně

Budete postupovat podle nabídky v jednotlivých řádcích a kontrolovat, jestli se vás nějaká položka, kterou si můžete snížit základ daně, netýká. Například můžete započítat bezplatné darování krve, penzijní pojištění. (Vždy je dobré si přečíst podrobné podmínky, kdy a do jaké výše můžete odečet uplatnit.) I zde využijete proklik k výpočtové tabulce.

4. oddíl: Daň celkem

Hodnoty ř. 33 a 34 se vám již samy vypočetly. Zjistíte, kolik činí vaše daň.

5. oddíl: Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Takto vypočtena daň však není konečná. Můžete jí díky slevám a zvýhodněním snížit. Údaje o manželce/manželovi vyplňujete pouze tehdy, pokud její/jeho roční příjem nepřesáhne 68 000 Kč, viz podrobné pokyny ve formulářích. Tehdy můžete totiž uplatnit na dotyčného daňový odpočet.

Vždy můžete uplatnit odečet na poplatníka (tj. na sebe) ve výši 30 840 Kč ročně (opět v online verzi předvyplněno). U ostatních položek hraje roli počet měsíců, kdy jste je mohli uplatnit. Například u invalidity I. a II. stupně se jedná o odpočet 210 Kč měsíčně, tj. za rok 2 520 Kč.

Dále vyplníte údaje o vyživovaných dětech žijících s vámi ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění na dítě však může uplatnit jen jeden z rodičů. Zpravidla se vyplatí uplatnění u rodiče s vyššími příjmy.

6. oddíl: Placení daně

Online formulář vám automaticky vypočítá, kolik máte na dani zaplatit. V případě zaměstnání s nižším výdělkem (např. na částečný úvazek) a kombinace přivýdělku na dohodu (či dohody) zejména do 10 000 Kč měsíčně je však pravděpodobné, že budete mít nárok na vrácení daně. Ve formuláři na ř. 55 se vám objeví před finanční částkou znaménko mínus.

Na co si dát pozor

V zítřejším, již posledním díle si řekneme, na co nesmíte zapomenout před odesláním či odevzdáním daňového přiznání. V případě, že máte nárok na vrácení přeplatku daně, vás totiž může drobná nepozornost připravit o celou tuto částku.